Sökning: "puts egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden puts egenskaper.

 1. 1. Putsens inverkan på fasadens fuktbalans

  Författare :Kenneth Sandin; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; rendering; moisture; driving rain; absorption; drying; provningsmetoder; mätmetoder; kondens; slagregn; fukt; ytterväggar; puts; fasader; pore structure; surface coating; diffusion;

  Sammanfattning : The report deals with the effect of renderings on the moisture balance in facades. The main therne is the moisture mechanism in cnnnection with different moisture sources. Different opinions about moisture in facades and consequences of moisture are mentioned as a background. LÄS MER

 2. 2. Kalkputs- porstrukturens betydelse för beständighet

  Författare :Kristin Balksten; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kalkbruk; frostresistens; murning; kalkputs; hantverk; porstruktur; putsning;

  Sammanfattning : SammanfattningVid restaureringar av historisk kalkputs kan det vara svårt att uppnå den beständighet som är önskvärd. Idag händer det att nygjord kalkputs fryser ned efter bara ett par vintrar. För att förstå och lösa problemen kring kalkputs behöver problemet studeras ur olika synvinklar. LÄS MER

 3. 3. Etik och normkonflikter inom miljörättslig lagstiftning

  Författare :Caroline Strömberg; Maria Pettersson; Ylva Backman; Torben Spaak; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : En normkonflikt försätter rättssubjektet i en svår sits. Vissa normkonflikter medför till och med att ett rättssubjekt inte på något sätt kan agera helt och hållet lagenligt, så länge konflikten inte är löst. LÄS MER

 4. 4. Water Absorption in Two-Layer Masonry Systems - Properties, profiles and predictions

  Författare :Peter Johansson; Avdelningen för Byggnadsmaterial; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; moisture-diffusivities; masonry; measuremets; moisture-profiles; Material technology; simulations; sorption-isotherms; Materiallära; materialteknik;

  Sammanfattning : The main impetus for this research was the desire to verify models for determining transient moisture profiles in the capillary range. For the evaluations, transient moisture profiles were both simulated and measured, after which the results of the two methods were compared. LÄS MER

 5. 5. Informal Electronic Waste Recycling in Pakistan

  Författare :Shakila Umair; José Potting; Anna Björklund; Mattias Höjer; Magdalena Svanström; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronic Waste; Pakistan; Informal recycling; governance; Social Life Cycle Assessment SLCA ;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study governance aspects of informal electronic waste recycling and to provide better knowledge of the business in terms of structure, stakeholders, governance aspects and social impacts.The thesis consists of a cover essay and two papers appended at the end of the thesis. LÄS MER