Sökning: "pupils’ work input"

Hittade 1 avhandling innehållade orden pupils’ work input.

  1. 1. Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? En multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Gunnar Sjöberg; Umeå universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics learning; learning problems in mathematics; maths anxiety; dyscalculia; special education; sociocultural theory; pupils’ work input; school research; communication; gender.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

    Sammanfattning : One of the big problems of the Swedish nine-year compulsory school is the large number of pupils who fail to achieve a satisfactory standard in mathematics. One explanation that has been increasingly considered over the last ten years is that the pupils have dyscalculia. LÄS MER