Sökning: "pupils’ responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden pupils’ responsibility.

 1. 1. ”Att göra sina uppgifter, vara tyst och lämna in i tid” Om elevansvar i det högmoderna samhället

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Åsa Söderström; Solveig Hägglund; Hans-Åke Scherp; Elisabet Öhrn; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils’ responsibility; Giddens’ structuration theory; ideology individualism; value-relativism; elevansvar; Giddens struktureringsteori; ideologi; individualism; värderelativism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse pupils’ and teachers’ views on pupils’ responsibility for their schoolwork and how this relates to a more comprehensive ideology of school and today’s high modern society. The analysis is inspired by Anthony Giddens’ structuration theory and the concepts of discursive consciousness, practical consciousness, rules, routines and resources. LÄS MER

 2. 2. Ansvar for egen læring. Intensjoner og realiteter i en norsk videregående skole

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Aud Torill Meland; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; self-discipline; case study; ethnography; responsibility; school organization;

  Sammanfattning : Education policy in Norway is currently emphasizing personal flexibility, responsibility and freedom of choice for learners. Concepts are modern, but also derive from traditions of progressive education. Pupils’ responsibility for own learning relies on self-regulation theory. LÄS MER

 3. 3. Designs for Learning in an Extended Digital Environment Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Susanne Kjällander; Staffan Selander; Eva Svärdemo Åberg; Ria Heilä-Ylikallio; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interaction; learning; meaning-making; digital learning resources; Social Science; school; classroom; pupils; teachers; didactic design; digital interface; assessment; designs for learning; multimodality; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This thesis studies designs for learning in the extended digital interface in the Social Science classroom. The aim is to describe and analyse how pupils interact, make meaning and learn while deploying digital learning resources.Together with the thesis a multimodal design theoretical perspective on learning has developed: Designs for Learning. LÄS MER

 4. 4. Pedagogik, plats och prestationer en etnografisk studie om en skola i förorten

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Anneli Schwartz; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogy; response; segregation; pupils; ethnography; Bernstein; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : This thesis is part of a Swedish Research Council financed project called The School and its Surroundings (Omvärlden och skolan: Vetenskapsrådet, 2005-3440) and is based on a thorough examination of the pedagogical practices that took place in a particular school in a multicultural suburb. A main aim was to analyse these practices and the pupils’ responses to them in relation to descriptions of the school and its needs, attainments and difficulties as provided by the pupils, teachers and others,including the media. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Lisbet Engh; Ulla-Britt Eriksson; Carl-Gustaf Bornehag; Ina Borup; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Maltreatment; Emotions; Foster Care; Public Health; Pupils; School Nurse; Sweden; Skolsköterska; Elevhälsan; Hälsosamtal; Hälsa; Psykisk ohälsa; Livsstil; Barnmisshandel; Sexuella övergrepp; Familjehemsplacerade barn; Barnets rättigheter; Skolanknytning; Skolmisslyckande; Fokusgruppsintervju; Populationsstudie; Grounded Theory; Tematisk analys; Emotioner; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Since children are a vulnerable group, the society has a special responsibility to protect them. The school nurse sees all pupils at school at regular health visits and thereby gains knowledge of their health and living conditions. LÄS MER