Sökning: "pupil perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden pupil perspective.

 1. 1. Pupils in remedial classes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

  Författare :Anna-Lena Ljusberg; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Remedial class; attention and or concentration deficits; pupil perspective; pupil’s perspective; classroom climate; socio-cultural perspective; self-concept; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to increase understanding of being a pupil in a remedial class. The thesis is based on interviews, questionnaires, and observations and includes parents, teachers, and pupils in ten remedial classes. Fifty-five percent of the studied pupils had no specific diagnosis. LÄS MER

 2. 2. Gymnasielärarens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elisabeth Nordevall; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 3. 3. Delade meningar : Om värdepedagogiska invitationer för barns inflytande och inkännande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Margareta Aspán; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; child perspective; affordances; pupil participation; self-expression; education about values and ‘life-competences’; social and emotional learning; ethnography; pragmatism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In two studies efforts to enhance children’s possibilities to participate and to improve the school as a social meeting place are followed. The first focuses on a three year project, aimed to work out new forms for pupils (grades 6-9) to participate in the school organization. LÄS MER

 4. 4. Inre kraft och yttre tryck perspektiv på specialpedagogisk verksamhet i glesbygdsskolor

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Gerd Pettersson; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rural school; special needs education; multi-grade teaching; perspective; inclusion;

  Sammanfattning : The overall aim of this doctoral thesis is to increase knowledge and understanding of special needs education in rural schools. More specifically, the purpose of this thesis is to examine and analyse the enabling and constraining conditions in special needs education for the mission of class teachers', principals' and special educators'. LÄS MER

 5. 5. Slöjdämnet : Intryck - uttryck - avtryck

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kajsa Borg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Arts and Crafts; didactics; perspective of the pupil; compulsory school; manual work processes; self-made objects; cultural heritage; problemsolving; aesthetic learning processes; tacit knowledge; pupil centred teaching; bodily experience; communicative expressions; slöjd; slöjdundervisning; grounded theory; Arts and Crafts slöjd ; resthetic learning processes; communicative expressions.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illuminate and question the school subject Sloyd from the perspective of the former pupils, now adult persons The empirical investigations cover interviews with subject teachers and adult, focusing their memories of the Sloyd subject in the compulsory school. The analysis shows that the impression of the qualities of the subject is connected to the pupil's personal and bodily experience of the work process in textile, wood or metal material. LÄS MER