Sökning: "pump"

Visar resultat 1 - 5 av 416 avhandlingar innehållade ordet pump.

 1. 1. Simulation of water flow in a centrifugal pump : the N-PUMP

  Detta är en avhandling från Institutionen för flygteknik

  Författare :Antoine Dozolme; KTH.; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Efficiency of building related pump and fan operation - Application and system solutions

  Detta är en avhandling från Institutionen för flygteknik

  Författare :Caroline S Markusson; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; motor drive; control-on-demand; hydronic systems; air systems; electric motor; variable speed; decentralized systems; pump; electric energy; fan; local systems; efficiency;

  Sammanfattning : The electric energy use in Swedish non-industrial buildings is 71 TWh per year out of which 30 TWh per year is used for the operation of technical systems. A significant part of those 30 TWh/year is used for pump and fan operation. The Swedish parliament decided in 2009 on a national energy and climate plan. LÄS MER

 3. 3. Constructing and Commissioning HELIOS – A High Harmonic Generation Source for Pump-Probe Measurements with sub 50 fs Temporal Resolution The Development of Experimental Equipment for Extreme Ultraviolet Spectroscopy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joachim A. Terschlüsen; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Angle-resolved photoemission spectroscopy; Angle resolved photoemission spectroscopy; Angle-resolved time-of-flight; Angle resolved time of flight; ARTOF; ARPES; tr-ARPES; fs; fs resolution; Fourier transform spectrometer; Fourier-transform spectrometer; Fourier transform spectroscopy; Fourier-transform spectroscopy; FTS; gas cell; high harmonic generation; laser; liquid jet; monochromator; HELIOS; HHG; off-plane mount; off plane mount; OPA; optical parametric amplifier; PCPDTBT; pulse shaping; pump probe; pump-probe measurements; pump-probe measurements; pump-probe spectroscopy; pump-probe spectroscopy; Rowland spectrometer; time-of-flight spectrometer; time of flight spectrometer; TOF; time-resolved spectroscopy; time resolved spectroscopy; time-resolved experiments; time resolved experiments; T-MOKE; tr-PES; PES; photoelectron spectroscopy; transverse magneto optical Kerr effect; transverse magneto-optical Kerr effect; ultrafast; ultra-high vacuum; ultra high vacuum; UHV; XUV; VUV; X-rays; Permalloy; magnetization dynamic; Physics with spec. in Atomic; Molecular and Condensed Matter Physics; Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserande materiens fysik;

  Sammanfattning : This thesis presents HELIOS, an in-house laboratory for time-resolved pump-probe spectroscopy with extreme-ultraviolet (XUV) probe radiation. A wide span of pump wavelengths can be generated using commercial laser equipment while XUV probe radiation is generated via a high harmonic generation process in a noble gas delivering probe photons with energies between 20 eV and 72 eV. LÄS MER

 4. 4. Spatial and temporal aspects of intense attosecond pulses for pump-probe experiments

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Hampus Wikmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-23]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ultrafast lasers; ultrafast optics; attosecond pulses; pump-probe experiments; XUV light; XUV focusing; wavefront sensing; XUV optics; X-ray optics; Fysicumarkivet A:2019:Wikmark; ultrasnabba lasrar; attosekundspulser; pump-prob-experiment; XUV-ljus; vågfrontmätningar; XUV-optik; Röntgen-optik;

  Sammanfattning : Kärn- och elektrondynamik i atomer och molekyler är grunden för många fysiska processer och kemiska reaktioner. Ofta händer denna dynamik på tidsskalor som är så korta att de kallas ultrasnabba.För att studera ultrasnabba fenomen behövs tekniker som pump-prob-experiment med ultrasnabba ljuspulser. LÄS MER

 5. 5. Capacity Control of Residential Heat Pump Heating Systems

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Fredrik Karlsson; Energiteknik (ET).; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energy efficiency; variable-speed; air-source; performance; hydronic heating system; ground-source; heat pump; defrost; optimisation; circulator; capacity control;

  Sammanfattning : Heat pumps used for space and sanitary hot water heating of residential buildings are increasingly popular in northern Europe. As they compete with other heating equipment and in order to limit the environmental impact of their use, it is very important that heat pumps are energy efficient. LÄS MER