Sökning: "publikorientering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet publikorientering.

  1. 1. Journalister och deras publik. Förhållningssätt bland svenska journalister

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Ulrika Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalister; förhållningssätt; publikorientering; publikkontakt; publikkunskap; publiksyn;

    Sammanfattning : Journalists and their audience aims to explore and explain journalists´ approach to the audience. Fulfilling the normative assignment as advocates of the audience usually means balancing between professional ideals and audience-demands. LÄS MER