Sökning: "publicering"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet publicering.

 1. 1. Vetenskaplig kommunikation inom utbildningsområdet - två empiriska studier

  Författare :Michael Hansen; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kumulativitet; utbildningsvetenskap; publicering; bibliometri; vetenskaplig kvalitet; citering.;

  Sammanfattning : Forskningen om utbildning och lärande är omfattande. Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om denna forskning och dess förutsättningar. Forskning ses som ett system för kunskapsbildning och det som studeras är detta systems interna kommunikation i form av publikationer och referenser. LÄS MER

 2. 2. Intertextuella strövtåg i Akademia : måhända som en galaktisk reseskildring anno 1998

  Författare :Levi Wiklander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elektronisk publicering; Intertextualitet; Forskning; Högskoleundervisning; Skrivprocessen;

  Sammanfattning : This dissertation is a thematic presentation of the academic world, of Academia. The work on it has neither been directed by any specific research problem and research plan, nor structured by any established research method. LÄS MER

 3. 3. Tala fram texten : När barn med läs- och skrivsvårigheter skriver med tal-till-text

  Författare :Sanna Kraft; Åsa Wengelin; Karin Helgesson; Gustaf B. Skar; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language; spoken language; reading and writing difficulties; writing processes; writing strategies; keystroke logging; writing tools; assistive technology; speech-to-text; speech recognition; dictation; lexical analysis; revision; text quality; expository texts; Swedish; Svenska språket Nordiska språk; written language; spoken language; reading and writing difficulties; writing processes; writing strategies; keystroke logging; writing tools; assistive technology; speech-to-text; speech recognition; dictation; lexical analysis; revision; text quality; expository text;

  Sammanfattning : Effective writing is a crucial skill that requires not only the mastery of various sub-processes but also deliberate orchestration of those sub-processes within the constraints of limited working- memory capacity. In practice, some of those sub-processes, such as transcription (spelling and handwriting), need to be automatised to free up capacity for other processes. LÄS MER

 4. 4. Composing The Performance : An Exploration Of Musical Composition As A Dramaturgical Strategy In Contemporary Intermedial Theatre

  Författare :Kent Olofsson; Henrik Frisk; Erik Rynell; Camilla Eeg-Tverbakk; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musical composition; Dramaturgy; Composed theatre; Intermedial theatre; New music theatre; Interdisciplinary performing arts; Contemporary theatre; Sonic scenography; Collaborative artistic work; New dramaturgy; Musical composition; Dramaturgy; Composed Theatre; Intermedial theatre; New music theatre; Interdisciplinary performing art; Contemporary theatre; Sonic scenography; Collaborative artistic work; New dramaturgy;

  Sammanfattning : This thesis explores musical composition in the context of contemporary theatre. It suggests methods where compositional thinking – broadly understood – can be used as a dramaturgical device in the creation of theatre performances. LÄS MER

 5. 5. Studies in the Transformation of Post-Soviet Cities : Case Studies from Kazakhstan

  Författare :Michael Gentile; Jan Öhman; Örjan Sjöberg; Thomas Lundén; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Kazakhstan; former Soviet Union; urbanisation; survey method; post-Soviet cities; residential preferences; socio-spatial differentiation; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Since the demise of central planning, post-Soviet cities have found themselves operating in a radically different economic climate. Contrary to the situation during the Soviet époque, market relations and the urban economy's adjustment thereto constitute the reality which urbanites face in their daily lives. LÄS MER