Sökning: "public participation"

Visar resultat 1 - 5 av 445 avhandlingar innehållade orden public participation.

 1. 1. Participation and Legitimacy : Actor Involvement for Nature Conservation

  Författare :Linn Rabe; Magnus Boström; Fred Saunders; Svein Jentoft; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Participation; legitimacy; multi-level; governance; actor involvement; marine protected areas; coastal management; public consultation; locals; nature resource conflict; public-private relations; HELCOM; Baltic Sea; Sweden; Deltagande; samråd; naturvård; miljöskydd; samhällsstyrning; länsstyrelse; naturreservat; marin förvaltning; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. LÄS MER

 2. 2. Performance Management, Rationality and Participation in Public Sector Organisation

  Författare :Geoffrey Heath; Elisabeth Berg; Jim Barry; Suzana Grubnic; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Communicative; instrumental and value rationality; accounting and performance management; public sector organisations; public management and governance; participation; deliberation and democracy.; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : This doctoral thesis critically examines the role of performance management in public sector organisations. In particular, it explores how performance management relates to different concepts of rationality (instrumental, value and communicative), including issues around rationality and power, and the relationship between these concepts and various models of participation and democracy. LÄS MER

 3. 3. The Participation Myth : outcomes of participatory constitution building processes on democracy

  Författare :Abrak Saati; Malin E. Wimelius; Isabell Schierenbeck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participatory constitution building processes; participation; peacebuilding; post-conflict; transitioning states; democracy; democratization; Kenya; Zimbabwe; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : Since the early 1990s a growing number of constitution building processes in countries transitioning from authoritarian rule or recovering from war or severe institutional crisis have involved public participation. This increase stems from an assumption made by many peacebuilding scholars and practitioners that public participation in constitution building will lead to higher levels of democracy. LÄS MER

 4. 4. Public health, neighbourhood development and participation : research and practice in four Swedish partnership cities

  Författare :Karin Fröding; Charli Eriksson; Ingemar Elander; Maria Emmelin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. LÄS MER

 5. 5. Environmental conflicts and deliberative solutions? : A case study of public participation in EIA in Sweden

  Författare :Linda Soneryd; Rolf Lidskog; Kerstin Jacobsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; public participation; public involvement; EIA; Environmental Impact Assessment; environmental conflict; deliberative democracy; airport noise; airport development; planning; risk; sociologi; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse a case of public involvement in environmental decision-making. The thesis asks what mechanisms can include or exclude the public, in the sense of giving or denying opportunities to express views and to influence the process. LÄS MER