Sökning: "public organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 307 avhandlingar innehållade orden public organisation.

 1. 1. Offentlig kultur i omvandling? : Om prestationsfinansiering och konkurrensutsättning av offentlig serviceverksamhet

  Författare :Anders Johansson; Erik Amnå; Stig Montin; Tom Christensen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Institutionalised standard; Institutional organisation theory; Cultural theory; Public culture; Organisation culture; Financing by results; Exposure to competition; Legitimacy; statskunskap; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine whether introducing organisational ideas, first used within the private trade and industry sector, in public affairs will have any effect on public culture. In focus for this study are financing by results and exposure to competition, which are standards institutionalised in the environment of the public organisations. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsmodeller inom public relations

  Författare :Peder Jonsson; Mats Engwall; Jesper Falkheimer; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; public relations; public affairs; communication models; co-orientation; sender-receiver; one-way; two-way; connectivity; network; tensegrity; stakeholder; relationship marketing; SMCR; ABX; weak ties.; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : Once a year for over forty years public relations’ practitioners in Sweden gathers, the political week in Almedalen, in the town of Visby. There they exchange knowledge and experience on all types of subjects using different and common communication models whether they are aware of them or not. LÄS MER

 3. 3. Public e-Service Stakeholders : A study on who matters for public e-service development and implementation

  Författare :Ida Lindgren; Karin Axelsson; Göran Goldkuhl; Leif Flak; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public e-service; stakeholders; e-government; user involvement; Offentliga e-tjänster; intressenter; e-förvaltning; användarmedverkan;

  Sammanfattning : Public e-services are progressively used as a means for governmental agencies to interact and exchange information with citizens and businesses. These services are typically Internet-based and are meant to fulfill the three overarching objectives of egovernment; (1) to improve citizens’ interactions with the government, (2) to make governmental organizations more efficient and effective, and (3) to increase the transparency of government and lead to a more democratic society. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 5. 5. Job satisfaction and emotional work tasks : dentists in Sweden and Denmark

  Författare :Kamilla Bergström; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av två studier som utgår från projektet ”Det goda arbetet”. Det överordnade syftet med projektet Det Goda Arbetet var att använda tandvård som ett exempel på ett arbete där relationerna med patienterna utgör arbetets kärna. LÄS MER