Sökning: "public consultation"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden public consultation.

 1. 1. Samråd om Ostlänken : Raka spåret mot en bättre demokrati?

  Författare :Johan Wänström; Martin Kylhammar; Tora Friberg; Mats Andrén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Consultation meetings; democracy; communication; public involvement; physical planning; railways; Samråd; demokrati; kommunikation; medborgarinflytande; samhällsplanering; järnvägar; Civics; Samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie om planeringsprocessen för byggandet av Ostlänken. Studien beskriver och analyserar förutsättningarna för medborgarna att utöva kommunikativ demokratisk påverkan på planeringsprocessen under samrådsmöten. LÄS MER

 2. 2. Internet consultation in medicine : studies of a text-based Ask the doctor service

  Författare :Göran Umefjord; Gerhard Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Internet; remote consultation; physician-patient relations; gender; access to information; ethics; medical informatics; medicinsk informatik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to cast light on the new phenomenon of Internet-based medical consultation. This was approached by studies of the use of an Ask the doctor service, by a web survey to the users who sent enquiries to the service, and by a questionnaire to the answering physicians of their respective expericence of the service. LÄS MER

 3. 3. Primary Care as an Arena For Primary, Secondary, and Tertiary Vardiovascular Disease Prevention

  Författare :Ingvar Ovhed; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; samhällsmedicin; Socialmedicin; Social medicine; primary health care; Opportunistic screening; consultation; primary prevention; secondary prevention; tertiary prevention; hypercholesterolaemia; hypertension; smoking; coronary disease; NIDDM; smoking cessation; awareness; general pract; self-monitoring; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Cardiovascular disease prevention has been a challenge for research for decades. The studies of this thesis were designed to investigate the role of health professionals in everyday clinical work based upon the concept of comprehensive primary care consultation. LÄS MER

 4. 4. Perceptions of disease. Values and attitudes of patients and medical students

  Författare :Annika Brorsson; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; values; risk factor; autonomy; Attitudes; consultation; disability; disease; family history; family medicine; fear; identity; illness; medical education; medical students; patient-centred; qualitative method; primary care; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : During the 20th century, the development of biomedical knowledge and the demographical changes have increased the needs and demands for health care in industrialised countries. Illness without evidence of disease and fear of disease are often the reasons for seeking medical care. LÄS MER

 5. 5. Participation and Legitimacy : Actor Involvement for Nature Conservation

  Författare :Linn Rabe; Magnus Boström; Fred Saunders; Svein Jentoft; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Participation; legitimacy; multi-level; governance; actor involvement; marine protected areas; coastal management; public consultation; locals; nature resource conflict; public-private relations; HELCOM; Baltic Sea; Sweden; Deltagande; samråd; naturvård; miljöskydd; samhällsstyrning; länsstyrelse; naturreservat; marin förvaltning; Environmental Studies; Miljövetenskapliga studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This PhD thesis in environmental science aims to contribute to the theoretical and empirical understanding of the relation between participation and legitimacy in multi-level environmental governance.It is widely assumed that actor involvement has great potential to improve the legitimacy of nature conservation through long-term acceptance and target achievement. LÄS MER