Sökning: "psykosociala"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade ordet psykosociala.

 1. 1. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 2. 2. Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? : aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala faktorer

  Författare :Berit Nilsson; Göran Westman; Töres Theorell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patient; KASAM; hälsa; kön; patientinflytande; magbesvär; psykosociala faktorer; vårdgivare; stabilitet; samhällsförändringar; WHO MONICA Project;

  Sammanfattning : Känsla av sammanhang (KASAM) är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv. Med denna infallsvinkel kan såväl avgränsade sjukdomsgrupper i små populationer, som en större normalbefolkning undersökas. Det är väsentligt att studier också kan ske över tid för att ha möjlighet att fånga en utveckling. LÄS MER

 3. 3. Psykosociala riskgraviditeter och deras utfall

  Författare :Gunilla Sydsjö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The present study describes a prospective survey of an index-group of78 pregnant women, who during pregnancy met with certain arbitrarily selected, but well defined criteria associated with drug addiction, moderate mental insufficiency or particular social circumstances of possible relevance to the course of pregnancy and early child development. For comparison, a referencegroup of 78 pregnant women who did not meet the present inclusion criteria, were studied in equal detail. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och överlevnad : en studie av barn i psykosociala riskmiljöer

  Författare :Viveka Sundelin Wahlsten; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. I själ och hjärta - Psykosociala faktorer och hjärt-kärlhälsa

  Författare :Yvonne Natt och Dag; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychosocial epidemiology; Psychological distress; Psychosocial factors; Cardiovascular disease; Atherosclerosis;

  Sammanfattning : Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death in Sweden and worldwide. Although the prevalence is declining in the Western world there are signs of rising prevalence among the young. LÄS MER