Sökning: "psykiskt trauma"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden psykiskt trauma.

 1. 1. Early trauma/dysmorphogenesis and adult neurodysfunction in schizophrenia

  Detta är en avhandling från Dept. of Psychiatric Epidemiology, Lund University Hospital USiL, S-221 85 Lund

  Författare :Baher Ismail; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psychiatry; clinical psychology; klinisk psykologi; neurodevelopmental model; psychosomatics; Psykiatri; tardive dyskinesia; neurological abnormality; neurocognitive dysfunction; dermatoglyphics; head circumference; minor physical anomalies; Schizophrenia; obstetric complications; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns alltmer bevis för att både genetiska och tidiga miljömässiga faktorer spelar en väsentlig roll i uppkomsten av schizofreni genom att påverka tidig neuroutveckling. För att kunna analysera betydelsen av tidig neuroutvecklingsavvikelse för uppkomst av schizofreni, har vi studerat tidiga traumata, dvs obstetriska komplikationer (OCs), samt dysmorfogenes, dvs lindriga medfödda missbildningar (MPAs), huvudomfång (HC) och finger/handflatsmönster (dermatoglyfiska egenskaper). LÄS MER

 2. 2. Endosonography of the anal spincter in women with particular reference to obstetric sphincter tears

  Detta är en avhandling från Lidbergs grafiska AB, Skurup

  Författare :Marianne Starck-Söndergaard; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; anal sphincter; childbirth; obstetric sphincter tears; Anal endosonography; endosonographic sphincter defects; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Anal inkontinens, dvs. oförmåga att kontrollera gasutsläpp eller defekation, är ett fysiskt och psykiskt invalidiserande tillstånd med inte sällan avsevärda svåra sociala konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Prenatal Diagnosis of Haemophilia - psychological, social and ethical aspects

  Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

  Författare :Ulf Tedgård; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; sense of coherence; risk factors; psychological reactions; genetic counselling; chorionic villus sampling; fetal blood sampling; fetoscopy; Haemophilia; prenatal diagnosis; therapeutic abortion; follow-up study; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hemofili (blödarsjuka) A och B, är X-kromosomalt, recessivt, nedärvda sjukdomar som orsakas av brist på eller avsaknad av koagulationsfaktor VIII respektive IX i blodet (FVIII och FIX). Sjukdomen drabbar män och överförs till nästa generation av kvinnliga bärare, som vanligtvis inte själva har några blödnings-symtom. LÄS MER