Sökning: "psykiskt hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden psykiskt hälsa.

 1. 1. Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : om hälsorelaterad selektion till arbete

  Författare :Lennart Hallsten; Urban Janlert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Arbetslöshet; arbetsförlust; personalinskränkning; strukturomvandling; hälsa; psykisk hälsa; välbefinnande; selektion; meta-analys; översikt; offentligt anställda; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks orsakssambanden mellan arbetslöshet och psykiskt välbefinnande. I avhandlingens första del presenteras tre förklaringar till sambanden: Förankrings- selektions- och den komplementära hypotesen, tillsammans med ett designbaserat klassificeringssystem för arbetslöshetsstudierna. LÄS MER

 2. 2. Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt funktionshinder : studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa

  Författare :Karl Anton Forsberg; Per Olof Sandman; Tommy Björkman; Mikael Sandlund; Ulf Malm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community psychiatric nursing; life style intervention; lived experience; health; metabolic syndrome; psychiatric illness; randomized controlled trail; sense of coherence; Personer med psykiskt funktionshinder; omvårdnad; socialpsykiatri; hälsa; metabolt syndrom; livsstil; RCT; KASAM; livsvärld; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate if the somatic comorbidity and increased mortality among persons with psychiatric disability (residents in supported housing facilities) can be influenced. The thesis comprises four papers. Paper I describes the lived experience of health and body. LÄS MER

 3. 3. Employment Status and Inequalities in Health Outcomes : Population-based Studies from Gävleborg County

  Författare :Anne-Sofie Hiswåls; Gloria Macassa; Joaquim Soares; Gebrenegus Ghilagaber; Peter Öberg; Örjan Sundin; Charli Eriksson; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Employment status; self-reported health; health inequalities; suicidal ideation; anxiety; depression; out of work; perceived well-being; qualitative approach; recession time; Gävle; Anställningsstatus; självrapporterad hälsa; ojämlikhet i hälsa; självmordstankar; ångest; utanför arbetsmarknaden; upplevt välbefinnande; kvalitativt tillvägagångssätt; lågkonjunktur; Medical and Health Sciences; Medicin och hälsovetenskap; Anställningsstatus;

  Sammanfattning : Background and objectives: From a public health perspective, it is important not only to improve and maintain health, but also to promote equality in health. Epidemiological research has showed the importance of work and unemployment in the development of socio-economic health inequalities, and peoples life chances are suggested to be conditioned by participation or exclusion from the labour market. LÄS MER

 4. 4. Mental health in adolescents undergoing bariatric surgery : Psychological outcomes four months and two years after gastric bypass

  Författare :Kajsa Järvholm; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bariatric surgery; Gastric bypass; Adolescent; Mental Health; Depression; Anxiety; Self esteem; Suicidal ideation; fetma; gastric bypass; ungdomar; psykisk hälsa; depression; ångest; självkänsla; självmordstankar;

  Sammanfattning : Bariatric surgery is tried out as a new treatment option for adolescents with severe obesity. Little is known about outcomes in mental health in adolescents who undergo weight loss surgery.The 3 studies in this thesis assess mental health in adolescents before, and after 4 months, 1 year and 2 years after undergoing gastric bypass. LÄS MER

 5. 5. Inequalities in Health : the Importance of Material/Structural Factors and Psychosocial Resources

  Författare :Fredrik Granström; Margareta Kristenson; Anu Molarius; Peter Garvin; Urban Janlert; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Socioeconomic inequalities in health are well-documented in most countries. Health differences have been shown to follow a gradient, where health status in average is somewhat poorer for every lower level in the social hierarchy. Notably, the welfare state Sweden is no exception. LÄS MER