Sökning: "psykisk sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden psykisk sjukdom.

 1. 1. Barn till föräldrar med psykisk ohälsa : Barndom och uppväxtvillkor

  Författare :Annemi Skerfving; Alain Topor; Elisabet Näsman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childhood conditions; children as agents; parental mental illness mental disorders; mental health knowledge; exposed life situations; compentence; Barn; barndom; uppväxtvillkor; barns som aktörer; föräldrar med psykisk ohälsa sjukdom störning; kunskap om psykisk ohälsa sjukdom; utsatta livssituationer; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning :  The aim of this doctoral thesis is to – from a child perspective and with children as informants – describe and analyze childhood conditions for children whose parents suffer from severe mental illness. The method used is qualitative – 28 children, 10 boys and 18 girls, 7–18 years old, were interviewed about their parents’ mental disorder; the family situation and their own personal life – in school and during free time. LÄS MER

 2. 2. Understanding cardiovascular outcomes in patients with schizophrenia

  Författare :Rubina Attar; Kardiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Schizofreni; Hjärtinfarkt; Dödlighet; Psykisk sjukdom; Somatisk sjukdom; Myokardieinfarkt; Mortalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Riskbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak hos personer med svår psykisk sjukdom. Förekomst och återhämtning

  Författare :Gunilla Cruce; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tobak; svår psykisk sjukdom; återhämtning; narkotika; riskbruk; beroende; alkohol;

  Sammanfattning : Denna avhandlings syfte är att öka kunskapen om riskbruk och ett möjligt skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika och tobak bland personer med psykossjukdom. Syftet är vidare att fördjupa förståelsen av deras erfarenheter av alkoholens och narkotikans roll i sitt liv samt återhämtningsfrämjande mål för rehabilitering och självhjälp. LÄS MER

 4. 4. Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Svenska familjers erfarenheter

  Författare :Heljä Pihkala; Mikael Sandlund; Anita Cederström; Kristian Wahlbeck; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barn till föräldrar med psykisk sjukdom; prevention; intervention; kvalitativ analys; Beardslees familjeintervention; Psychiatry; Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : It has been known for many years that the children of parents with mental illness run a high risk of developing psychiatric and other problems both during their childhood and later in adulthood. Meeting and providing support for the patients’ children has, however, been a neglected area in adult psychiatry until today. LÄS MER

 5. 5. Insania Simplex. Empiriska studier av psykisk sjukdom vid förra sekelskiftet

  Författare :Malin Appelquist; Lund Psykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; behandling; diagnoser; lasarett; psykiatrihistoria; självmord; Sverige; vårdtider;

  Sammanfattning : Målsättning: Sveriges första sinnessjukstadga utfärdades 1858. Vi ville studera patienter med psykisk sjukdom och den vård de fick vid förra sekelskiftet. LÄS MER