Sökning: "psykisk ohälsa unga"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden psykisk ohälsa unga.

 1. 1. Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

  Detta är en avhandling från Göteborg : Livréna AB

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk ohälsa; behandling; livskvalitet; uppföljning; narrativ meto;

  Sammanfattning : I arbete I och II var syftet att undersöka hur unga vuxna definierade sina problem, vilken hjälp de önskade och vad som gjorde att de började i behandling. Sju kvinnor mellan 18 och 25 år intervjuades om när de sökte hjälp första gången. Arbete I innebar en beskrivande analys av vägen till behandling. LÄS MER

 2. 2. Close to the edge discursive, gendered and embodied stress in modern youth

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Wiklund; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sweden; adolescent; youth; young women; stress; distress; health; psychosomatic; subjective health; body; embodiment; lived experience; gender; modernity; discourse; qualitative method; content analysis; interviews; school survey; questionnaire; epidemiology; Sverige; ungdomar; tonår; unga vuxna; tonårsflickor; stress; ångest; subjektiv hälsa; kropp; förkroppsligande; levd erfarenhet; genus; modernitet; kvalitativ metod; kvalitativ innehållsanalys; intervjuer; skolenkät; frågeformulär; epidemiologi; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern not only in Sweden but worldwide. The overall aim of this thesis is to deepen and widen the understanding of young peoples’ subjective health, psychosomatic and stress-related problems. LÄS MER

 3. 3. Bullying, violence and mental distress among young people. Cross-sectional population-based studies in Scania, Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Maria Fridh; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim was to investigate associations between bullying, violence and mental health among young people in Sweden. Specific aims were to investigate differences in exposure to peer victimization among disabled and non-disabled adolescents (Paper I), the influence of social support on the relationship between cyber harassment and mental distress among adolescents (Paper II), the association between exposure to physical violence and mental distress among young adults (Paper IV), and furthermore to investigate associations between involvement in different cyberbullying roles and self-injury among mentally distressed adolescents (Paper III). LÄS MER

 4. 4. Den offentliga ohälsan En historisk studie av barnpsykologi och -psykiatri i svensk media 1968-2008

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Peter Skagius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; child psychology; child psychiatry; expertise; experts; media; actor-network theory; history of science; child studies; public debate; public sphere; history of childhood; barnpsykologi; barnpsykiatri; media; dagstidningar; föräldratidning; expertis; aktör-nätverksteori; experter; vetenskapshistoria; barnstudier; samhällsdebatt; offentlighet; barndomshistoria;

  Sammanfattning : Svenska barns och ungas psykiska ohälsa har blivit en omdiskuterad fråga i den svenska offentligheten med rapporter och studier som visat på en tilltagande ohälsa. Samtidigt har kritiska röster i media menat att den uppfattade ökningen bland annat berott på förändrade diagnostiska kriterier och normer gällande hälsa och ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Mental health, substance misuse and labour market participation in teenage refugees in Sweden – A longitudinal perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm University

  Författare :Hélio Manhica; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young refugees; mental health; substance misuse; care consumption; labour market; Public Health Sciences; folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Aim: To fill the knowledge gap about the importance of contextual factors after resettlement on mental health, substance misuse and labour market participation among young refugees who immigrate to Sweden as teenagers. Methods: Register studies in national registers of national cohorts of young refugees, unaccompanied and accompanied, who settled in Sweden as teenagers. LÄS MER