Sökning: "psykisk hälsa äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden psykisk hälsa äldre.

 1. 1. Med gemenskap som grund - psykisk hälsa och ohälsa hos äldre människor och psykiatrisjuksköterskans hälsofrämjande arbete

  Författare :Birgitta Hedelin; Karlstads universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bostadsanpassningsbidraget i Sveriges kommuner kostnadsvariation och handläggningsprocess

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Hanna Svensson; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : En funktionsnedsättning beskrivs som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. I Sverige är målet att möjliggöra för människor att leva så självständigt som möjligt i sitt eget hem. LÄS MER

 3. 3. Care Need Index, Social Deprivation and Health. Epidemiological Studies in Swedish Health Care

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Marianne Malmström; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coronary heart disease risk factors; socio-economic position; mortality; self-reported health; Social deprivation; primary health care; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Aims: To analyse the associations between health and neighbourhood social position, measured by a composite index (Care Need Index, CNI). Furthermore evaluate CNI in preparation for future analysis of its usefulness for allocating primary health care resources to deprived neighbourhoods. LÄS MER

 4. 4. Compulsory treatment for alcohol use disorders: Clinical and methodological studies of treatment outcome

  Detta är en avhandling från Mejramvägen 105, 702 18 Örebro, Sweden

  Författare :Arne Gerdner; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Compulsory care; alcoholism; methodology; outcome; mortality; quasi-experimental; Pharmacological sciences; moderation.; abstinence; long-term survival; legislation; abscondings; outcome prediction; motivation; non-response; validity; 12-step; Alcoholism; involuntary care; compulsory commitment; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på Svenska: Avhandlingen handlar om tvångsvård av alkoholister och presenterar såväl metodologiska som kliniska studier av behandlingsutfall. Innebörd av tvångsvård Alkoholister kan uppleva många olika typer av påtryckning för att gå in i behandling. LÄS MER

 5. 5. To work or not to work in an extended working life? Factors in working and retirement decisions

  Detta är en avhandling från Division of Occupational and Environmental Medicine

  Författare :Kerstin Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ageing; older worker; retirement planning; retirement decision; motivation; meaningful activity; social inclusion; macro; meso; micro; work environment; working life; work ability; work injury; health; public health; diagnosed disease; self-rated health; organisation; basic premises for work; hardware in work; software in work; age; Success and failure factors; folkhälsa; demographic shifts; healthy ageing; healthy work places; retirement; successful ageing; occupational environment; Occupational medicine; work motivation; demografy; men and women;

  Sammanfattning : In most of the industrialised world, the proportion of older and retired people in the population is continuously increasing. This will have budgetary implications for maintaining the welfare state, because the active working section of the population must fund the non-active and old population. LÄS MER