Sökning: "psychologists"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade ordet psychologists.

 1. 1. Medicinens lyskraft och skuggor ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carina Carlhed; Mälardalens högskola.; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; habilitation services; children; handicap; disability; medicine; social workers; counsellors; pre-school teachers; psychologists; occupational therapists; physiotherapists; parent organizations; disability organizations; symbolic power; sociology of culture; Bourdieu; Educational and cultural sociology; Utbildnings- och kultursociologi;

  Sammanfattning : BAKGRUNDBakgrunden till denna avhandling är att erbjuda ett alternativt sätt att förstå habiliteringspraktik. Den teoretiska ramen i avhandlingen är Pierre Bourdieus fältteori, vilket innebär ett antagande att det sociala livet bygger på symboliska och kulturella trossystem med hithörande doxor, med egna slags symboliska ekonomier och dominansförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Mellan könsspecifika förväntningar och ett neutralt kunskapsideal att förhålla sig till betydelser av kön som barnpsykolog i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Ulrika Eskner Skoger; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Developmental psychology; psychotherapy; gender; gender equality; Swedish psychologists; feminist theory; Utvecklingspsykologi; psykoterapi; genus; jämställdhet; svenska psykologer; feministisk teori; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete undersöker hur psykologer förhåller sig till de olika betydelser av kön som finns i de sammanhang de befinner sig i när de utövar sitt yrke. Genom att utforska de betydelser som barn- och ungdoms­psykologer ger skillnader mellan flickor och pojkar har jag identifierat svårigheter och möjligheter när det gäller att inkludera sociala och kulturella aspekter i beskrivningar av barns och ungas psykologiska utveckling inom psykologiprofessionen i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Skolpsykologers rolltagande : överlämning och hantering av elevvårdsfrågor

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Gunilla Guvå; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis explores role taking of the school psychologists as a social process. The aim of the study is to understand and explain what kind of roles the school psychologist are assigned, when a teacher asks her for help with apupil he cannot handle. LÄS MER

 4. 4. Psychological Assessment of Candidates to the Catholic Priesthood. A comparison between Bishops' and Psychologists' Views

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Karin Stadler; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samspel för förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i svårigheter

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Britta Liljegren; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home-school collaboration; Pedagogy and didactics; Child development; Problem-solving in schools; Family therapy in schools; Solution focus in schools; Specialist team work in schools; Psychology; Special education; Psykologi; Pedagogisk psykologi; Psychopedagogy; School psychology; School-based consultation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to formulate a theoretically and empirically based consultation model for psychologists in school contexts. Ideas and strategies are clarified so that they can be applied, evaluated, and further developed by other professionals. LÄS MER