Sökning: "psychological change"

Visar resultat 1 - 5 av 194 avhandlingar innehållade orden psychological change.

 1. 1. Sports coaches’ interpersonal motivating styles longitudinal associations, change, and multidimensionality

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Andreas Stenling; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; athletes; change; leadership; motivation; multidimensionality; psychological health; self-determination theory; sports; structural equation modeling; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Coaches play a central role in shaping the sport environment for young athletes. This thesis is focused on the leadership process in sports and how coaches’ autonomy-supportive and controlling interpersonal styles longitudinally are related to young athletes’ motivation and ill- and well-being. LÄS MER

 2. 2. Change Detection of the Unexpected : Enhancing change detection of the unexpected in a complex and high risk context – guiding visual attention in a digital display environment

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för informatik och media

  Författare :Ulrik Spak; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Människa-dator interaktion; Human-Computer Interaction; awareness; change blindness; change detection; command and control; display; feedback; human-computer interaction; inattentional blindness; monitoring; surveillance; visual cue; Ledningsvetenskap; Ledningsvetenskap;

  Sammanfattning : Change detection of objects and events in our visual surroundings is sometimes severely difficult, especially if these changes are unexpected. Such failures in change detection may cause huge malicious outcomes in contexts characterized by high levels of complexity and risk. LÄS MER

 3. 3. Psychological change as an outcome of participation in collective action

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sara Vestergren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective action; protest; social identity; psychological change; activism; intergroup; intragroup; interaction; kollektiv aktion; protest; social identitet; psykologisk förändring; aktivism; intergrupp; intragrupp; interaktion;

  Sammanfattning : Most of us have some experience of collective action, may it be sitting at home on the sofa being annoyed over damage done by rioters, being stuck in traffic due to a demonstration taking place, having signed a petition for a cause we believe in, or taken part in rallies and campaigns. This thesis explores the experiences of participation in collective action and how that participation affects us on a personal level. LÄS MER

 4. 4. Förändringskompetens. En studie av anställdas upplevelser av lärande i samband med organisationsförändring

  Detta är en avhandling från Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Författare :Maria Melén Fäldt; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; psychological contract; decision latitude; Organizational change; change competence;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tog sin utgångspunkt i nödvändigheten att organisationer ständigt måste vara flexibla för att kunna bemästra krav på variation och oväntade händelser. En organisations förmåga att snabbt anpassa såväl antalet anställda som de anställdas arbetsinsats på ett smidigt sätt kan vara en förutsättning för flexibilitet. LÄS MER

 5. 5. Ideological roots of climate change denial Resistance to change, acceptance of inequality, or both?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kirsti Maria Jylhä; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Climate change denial; ideology; political orientation; social dominance orientation; dominance of nature; personality; gender; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Climate change denial has been found to correlate with sociopolitical ideology. The general aim of the present thesis was to investigate this relation, and more specifically to 1) test the unique effects of intercorrelated ideological variables on denial, and 2) investigate the psychological underpinnings of the ideology-denial relation. LÄS MER