Sökning: "psycho-linguistics"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet psycho-linguistics.

  1. 1. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

    Författare :Christer Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavia; psycho-linguistics; past tense; linguistic ecology; language variation; language change; language acquisition; evolution; epidemics; emergence; diffusion; connectionism; area linguistics; case; simulation; synthesis.; Linguistics; Lingvistik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika modeller för inlärning och förändring av språkliga (morfologiska) drag simuleras med hjälp av dator. Olika faktorers inverkan studeras: t.ex. inlärningshastighet, geografisk spridning, populationstäthet, epidemier. LÄS MER