Sökning: "protein dynamics"

Visar resultat 1 - 5 av 349 avhandlingar innehållade orden protein dynamics.

 1. 1. Molecular principles of protein stability and protein-protein interactions

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Christofer Lendel; KTH.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; affibody; binding thermodynamics; induced fit; molten globule; NMR spectroscopy; protein engineering; protein-protein interactions; protein stability; protein structure.; TECHNOLOGY Bioengineering Structural biochemistry; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik Strukturbiokemi;

  Sammanfattning : Proteins with highly specific binding properties constitute the basis for many important applications in biotechnology and medicine. Immunoglobulins have so far been the obvious choice but recent advances in protein engineering have provided several novel constructs that indeed challenge antibodies. LÄS MER

 2. 2. Protein-water interactions studied by molecular dynamics simulations

  Detta är en avhandling från Department of Chemistry, Lund University

  Författare :Filip Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-02-14]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MD simulations; NMR nuclear magnetic resonance ; MRD; water dynamics; protein dynamics; protein hydration; Amide hydrogen exchange; Internal water; compressibility;

  Sammanfattning : Most proteins have evolved to function optimally in aqueous environments, and the interactions between protein and water therefore play a fundamental role in the stability, dynamics, and function of proteins. Although we understand many details of water, we understand much less about the protein-water interface. LÄS MER

 3. 3. NMR Studies of Bacterial Albumin-Binding Modules

  Detta är en avhandling från Eva Hagen/Bodil Forsvik, Biophysical Chemistry, Lund University

  Författare :Maria U Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Biotechnology; Bioteknik; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Physical chemistry; three-helix bundle; protein structure; protein PAB; protein-protein interactions; protein G; protein dynamics; NMR; module shuffling; GA module; evolution; albumin-binding; bacterial surface proteins;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Proteiner är uppbyggda av aminosyror som är hopkopplade med varandra och bildar långa kedjor som kan bestå av hundra- eller tusentals aminosyror. Det finns en mängd olika proteiner och de har många olika funktioner. I studierna som beskrivs här, har proteiner som finns på ytan av vissa bakterier studerats. LÄS MER

 4. 4. NMR studies of protein dynamics and structure

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet. Kemiska institutionen

  Författare :Jörgen Ådén; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NMR; protein dynamics; relaxation; protein folding; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Physical chemistry Biophysical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Fysikalisk kemi Biofysikalisk kemi; biokemi; Biochemistry; fysikalisk kemi; Physical Chemistry;

  Sammanfattning : Enzymes are extraordinary molecules that can accelerate chemical reactions by several orders of magnitude. With recent advancements in structural biology together with classical enzymology the mechanism of many enzymes has become understood at the molecular level. LÄS MER

 5. 5. Water and protein solutions studied by field-dependent magnetic relaxation

  Detta är en avhandling från Biophysical Chemistry (LTH), Lund University

  Författare :Kristofer Modig; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; relaxation; protein solvation; protein dynamics; protein denaturation; oxytocin; magnetic relaxation dispersion; nuclear magnetic resonance; lipid-binding protein; hydration; beta-lactoglobulin; BPTI; shielding anisotropy; water; Molecular biophysics; Molekylär biofysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kärnmagnetisk resonans (NMR) är en metod som bygger på att många atomkärnor uppför sig som mycket små magneter. Detta i sin tur beror på att kärnan beter sig som en liten roterande laddning. Man säger att kärnan har ett spinn, eller att kärnan är ett spinn. LÄS MER