Sökning: "properdin"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet properdin.

 1. 1. Analysis of Complement Deficiency States. With Focus on Molecular Characterization of C4 and Properdin Deficiency

  Detta är en avhandling från Divison of Medical Microbiology

  Författare :Gunilla Nordin Fredrikson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mycology; virology; bacteriology; Complement C4; Complement; Complement Screening; Deficiency; Meningococcal Disease; Properdin; Properdin Expression; Microbiology; Sequencing; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ärftlig brist på vissa proteiner ökar risken för autoimmun sjukdom eller svår hjärnhinneinflammation I blodbanan finns ett 30-tal olika proteiner som ingår i den del av vårt immunförsvar som kallas komplementsystemet. Detta systems huvudsakliga uppgifter är att förinta oönskade inkräktare, såsom bakterier och virus, samt eliminera skadliga proteinkomplex som cirkulerar i blodbanan. LÄS MER

 2. 2. Immunological Checkpoint Blockade and TLR Stimulation for Improved Cancer Therapy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara Mangsbo; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CpG ODNs; TLR-9; CTLA-4; PD-1; PD-L1; B7. H1; immunotherapy; checkpoint blockade; bladder cancer; cancer; complement; TLRs; Compstatin; properdin; C3; experimental animal model; whole blood loop system; combination therapies; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Clinical immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Klinisk immunologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Tumour immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Tumörimmunologi; immunologi; Immunology;

  Sammanfattning : This thesis concerns the investigation of novel immunotherapies for cancer eradication. CpG therapy was used in order to target antigen-presenting cells (APCs), facilitating antigen presentation and activation of T cells. LÄS MER

 3. 3. Genome sequencing. Analysis of pathogenicity factors in hereditary and bacterial diseases

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bioteknologi

  Författare :Joakim Westberg; KTH.; [2003]
  Nyckelord :genome sequencing; DNA sequencing; dye-terminator; solid-phase; de novo mutation detection; Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC; mycoplasma; CBPP; properdin; insertion sequence; ISMmy1;

  Sammanfattning : With a metal removal process based on precipitation aimed atthe purification of pulping effluent as a starting point, theinfluence of carboxylic acids on calcium carbonateprecipitation has been studied. The chosen carboxylic acids canact as more or less strong complexing agents for aqueouscalcium, just as many compounds found in pulping liquors. LÄS MER

 4. 4. Genetic markers in rheumatoid arthritis

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Solbritt Rantapää Dahlqvist; Umeå universitet.; [1985]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rheumatoid arthritis; family history; genetic marker; HLA B27; HLA DR4; properdin factor B; C3 complement; -antitrypsin; haptoglobin; transferrin;

  Sammanfattning : Genetic as well as environmental factors are believed to be of importance in the etiology of rheumatoid arthritis (RA). There are a number of previous studies of genetic markers in RA, but so far no genetic linkage and only a few associations have been found. Of the associations only one (with the HLA antigen DR4) appears to be well documented. LÄS MER

 5. 5. Familial occurrence of abdominal aortic aneurysms

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Örjan Norrgård; Umeå universitet.; [1985]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Abdominal aortic aneurysms; familial occurrence; serum lipids and lipoproteins; genetic markers; morphology; collagen types; vimentin; desmin;

  Sammanfattning : The occurrence of clinically diagnosed and/or ruptured abdominal aortic aneurysms (AAAs) in the families of 220 patients with AAAs, treated at the Surgical Clinic, University Hospital of Umeå in the northern part of Sweden during the years 1965-82, was studied. A questionnaire concerning the blood relatives was answered by 87/89 patients. LÄS MER