Sökning: "proper names"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden proper names.

 1. 1. Empty Names and Reference

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anna Bjurman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; disquotational reference; pretense; possible individuals; fictional world; intensional fictional operator; rigidity; empty names; reference; Philosophical logic; Teoretisk filosofi; logik;

  Sammanfattning : The problem of empty names derives from the fact that empty names fail to refer. The reference failure of empty names implies that sentences containing empty names lack truth-conditions. As a consequence those sentences are meaningless, according to many theories of meaning. LÄS MER

 2. 2. Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni” : Un territorio di confine tra Liguria e Provenza

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Riccardo Guglielmi; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; Italian; dialectology; Vallebona; proper names; Liguria; place name; toponymy; microtoponyms; cultural heritage; etymology; rural landscape; ethnography; language area; toponymy recording; place identity; toponymization; toponymic suffixes; diachronic and synchronic perspective; toponymic functions; toponymic competence; toponym constituent; modern and historical sources; historical-linguistic.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ortnamn utgör en särskild del av kulturarvet; under århundraden har de muntligen traderats från generation till generation på den plats där de skapats, där de minner om tidigare händelser, aktiviteter och kunskaper. I synnerhet på de håll skriftlig dokumentation är relativt sentida ger ortnamn en möjlighet att nå insikter om den mer avlägsna historien. LÄS MER

 3. 3. Gelebte Mehrsprachigkeit im Plattenbau Untersuchungen von Narrativen und Praktiken russlanddeutscher junger Erwachsener

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Constanze Ackermann-Boström; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Russian-Germans; community of practice; identity; migration; small stories; multilingualism; linguistic ethnography; narrative; space; positioning; heritage language; proper names; categorization; East Germany; Plattenbau; Russlanddeutsche; Identität; Migration; Mehrsprachigkeit; Linguistische Ethnographie; Raum; Narrative; Positionierung; Herkunftssprache; Eigennamen; Kategorisierung; Ostdeutschland; Plattenbau; Tyska; German;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the lived multilingualism of a group of young Russian-German adults who as children migrated together with their families from post-Soviet states to the Federal Republic of Germany during the 1990s. Today these adults live in a ‘Plattenbau’ housing estate in a small town in one of the new federal states of Germany. LÄS MER

 4. 4. Salanus, Tunström och Sporrong : Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lennart Ryman; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Swedish; onomastics; anthroponymy; bynames; surnames; family names; name use; byname practice; name formation; patterning; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation examines the development of the surname system in the province of Uppland, Sweden, with special reference to Uppsala, as well as providing a description of the origins of the surname system in Sweden as a whole. The period in question is 1630–1730, in certain cases extending to 1760. LÄS MER

 5. 5. Skriva fel och läsa rätt? Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett avsändar- och mottagarperspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Maja Bäckvall; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Codex Upsaliensis DG 11 4to; Uppsala Edda; Snorri Sturluson; eddic poetry; descriptive reception philology; scribal error; Old Norse; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the eddic poetry in the Codex Upsaliensis DG 11 4to, the Uppsala Edda. The manuscript has long been considered too far removed from the assumed original of the text to be of much use to editors, with the result that it was largely neglected by philologists during the last century. LÄS MER