Sökning: "prop"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet prop.

 1. 1. Configuration spaces, props and wheel-free deformation quantization

  Författare :Theo Backman; Sergei Merkulov; Sergei Shadrin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operad; properad; prop; deformation quantization; configuration space; Lie bialgebra; Poisson manifold; matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : The main theme of this thesis is higher algebraic structures that come from operads and props.The first chapter is an introduction to the mathematical framework needed for the content of this thesis. The chapter does not contain any new results. LÄS MER

 2. 2. Sensory, attitudinal, and contextual aspects of the meal : health implications and connections with risk factors for coronary heart disease and obesity

  Författare :Erika Rapp [Nordin]; Åsa Öström; Inga-Britt Gustafsson; Judith Annett; Inger M. Jonsson; Mai-Lis Hellénius; Örebro universitet; []
  Nyckelord :Abdominal fat; Basic tastes; Bitterness; BMI; Coronary heart disease; Dietary fat content; Eating context; Food; HDL-cholesterol; Health promotion; Intervention; Meal; Perception; Preference; PROP; Beska; BMI; Bukfetma; Fetthalt; Grundsmaker; HDL-kolesterol; Hjärtinfarkt; Hälsa; Intervention; Mat; Måltidsmiljö; Preferens; PROP; Sensitivitet; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att undersöka mat- och måltidsrelaterade faktorer som bidragande orsak till övervikt och hjärt-kärlsjukdom.I en sensorisk studie jämfördes individer som insjuknat i hjärtinfarkt med en frisk kontroll-grupp med avseende på preferens för mat med hög respektive låg fetthalt, smakkänslighet för grundsmakerna (surt, beskt, salt, sött, umami och metalliskt) samt det beska ämnet 6-n-propylthiouracil (PROP). LÄS MER

 3. 3. Design Space Exploration : co-operative creation of proposals for desired interactions with future artefacts

  Författare :Bo Westerlund; Yngve Sundblad; Peter Ullmark; Elizabeth B.-N. Sanders; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Design process; co-operative design; participatory design; prototype; video prototype; attention; industrial design; design space; prop; Design; Design;

  Sammanfattning : This thesis critically reflects on co-operative design workshops that I have conducted. The basic method used in these workshops draws on the participants’ embodied knowing. LÄS MER

 4. 4. Prop profiles of compatible Poisson and Nijenhuis structures

  Författare :Henrik Strohmayer; Sergei Merkulov; Gilles Halbout; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Koszul duality; resolutions; props; operads; compatible structures; MATHEMATICS; MATEMATIK; matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : A prop profile of a differential geometric structure is a minimal resolution of an algebraic prop such that representations of this resolution are in one-to-one correspondence with structures of the given type. We begin this thesis with a detailed account of the algebraic tools necessary to construct prop profiles; we treat operads and props, and resolutions of these through Koszul duality. LÄS MER

 5. 5. Using peptide-phage display to capture conditional motif-based interactions

  Författare :Gustav Sundell; Ylva Ivarsson; Per Jemth; Attila Reményi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Protein-protein interaction; PDZ domain; phosphorylation; peptide-phage display; ProP-PD; phospho-peptide; phosphomimetic substitution; Scribble; NMR; DLG1; PTM; affiinity; Biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : This thesis explores the world of conditional protein-protein interactions using combinatorial peptide-phage display and proteomic peptide-phage display (ProP-PD). Large parts of proteins in the human proteome do not fold in to well-defined structures instead they are intrinsically disordered. LÄS MER