Sökning: "projektportföljshantering"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet projektportföljshantering.

  1. 1. Organisering av projektbaserade företag : Ledning, styrning och genomförande av projektbaserad industriell verksamhet

    Författare :Anna Jerbrant; Johann Packendorff; Anders Söderholm; KTH; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project-based organization; project-led organization; project-based firm; P-formed organizations; organizing; multi-project management; project portfolio management; programme management; project management office; projektbaserade företag; projektbaserade organisationer; ledning; styrning och organisering av projektbaserad industriell verksamhet; multiprojektledning; projektportföljshantering; programledning; projektledning; Business studies; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : This thesis focuses on the management and organizing of project-based companies, and the purpose is to enhance the understanding of multi-project management. The main part of the research and literature on project-based organizations has too narrow focus, since it is mainly interested in how to handle the difficulties that arise when executing a multi-project portfolio. LÄS MER