Sökning: "project management framework"

Visar resultat 1 - 5 av 175 avhandlingar innehållade orden project management framework.

 1. 1. Human Resource Management in Project-Based Organisations : Challenges, Changes, and Capabilities

  Författare :Karin Bredin; Jonas Söderlund; Henrik Holt Larsen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HRM; project-based organisations; people management systems; people capability; project management; line management; HR department; project capability; personalarbete; people capability; projektledning; linjechef; HR-avdelning; projekt; HRM; projektbaserade organisationer; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This doctoral thesis addresses human resource management in project-based organisations. The aim is to explore the challenges for HRM in project-based organisations and the changes in people management systems to meet these challenges. The thesis consists of a compilation of six papers and an extended summary. LÄS MER

 2. 2. Särdrag i projekt : utformning av ett ramverk för strukturerad projektanalys

  Författare :Lennart Ljung; Anders G. Nilsson; Peter Rönnlund; Jonas Söderlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; action research; analysis model; case study; multiproject environment; perspective; project management; project model; framework; structured project analysis SPA ; distinctive characteristics in projects; typology; aktionsforskning; analysmodell; fallstudie; multiprojektmiljö; perspektiv; projekthantering; projektledning; projektmodell; ramverk; strukturerad projektanalys SPA ; särdrag i projekt; typologi; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : En utgångspunkt för den föreliggande avhandlingen och doktorsstudien är den spridning och ökning av projektarbetsformens tillämpning, som skett sedan mitten av 1900-talet. Det har blivit allt vanligare med så kallade multiprojektmiljöer, dvs. LÄS MER

 3. 3. Global project management : developing system solutions in a multi-organizational environment

  Författare :Joakim Lilliesköld; KTH; []
  Nyckelord :Project management; Globally distributed teams; Industrial projects; Global development projects; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The traditional view of project management is beingchallenged by the globalization of markets, mergers ofinternational companies, and the integration of managerial andbusi-ness processes in global corporations. The development ofInformation Technology and the rapid growth of the Internet hascreated an opportunity to utilize global resources, resultingin new and unique problems within project management researchthat need to be addressed. LÄS MER

 4. 4. Projektledning i korta projekt : Observationer av projektledares arbete i multiprojektmiljö

  Författare :Andreas Nilsson; Anders Söderholm; Tomas Blomquist; Kim Wikström; Handelshögskolan vid Umeå universitet Samhällsvetenskaplig fakultet Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projects; Project management; Multi-project environment; Short-duration projects; Participant observation; Interview; Telecom; Meetings; Change; Guard;

  Sammanfattning : As most of the project management models were developed for larger projects, there is a lack of understanding of what project managers in short duration projects do. Short-duration projects are projects in multi-project environments lasting for a number of weeks rather than a number of months. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Shadows of Project Management

  Författare :Jan Wickenberg; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; informal organization; project management framework; project management; organization theory; formal organization; shadow system;

  Sammanfattning : The project has become a preferred way of organizing work. Two major reasons for this trend are demands for increased market responsiveness and the empowering of workgroups in order to improve employee commitment. LÄS MER