Sökning: "programteori"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet programteori.

 1. 1. Programteori för statlig företagsservice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Dan Hjalmarsson; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to construct a vital part of a program theory for public business advisory service for small and medium sized companies (SMEs). Program theory is defined as the presuppositions concerning what the intervention or program. originally was designed to achieve and how this achievement was to come about. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserat socialt arbete Från idé till praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Kajsa Svanevie; Lindqvist Rafael; Stefan Sjöström; Björn Blom; Lars Oscarsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evidence-based practice; social work; critical realism; narrative synthesis; actor-structure perspective; contextual model; paradigm shift; program theory; neo-institutional theory; isomorphism; diffusion; social change; social mechanisms; learning organization; Evidensbaserad praktik; socialt arbete; kritisk realism; narrativ syntes; aktör-struktur perspektiv; kontextuell modell; paradigmskifte; programteori; nyinstitutionell teori; isomorfism; diffusion; social förändring; sociala mekanismer; lärande organisation;

  Sammanfattning : As an innovation Evidence-Based Practice (EBP) is designed as a tool for clinical problem solving. According to its theory of use EBP will bring a difference for policy makers, for professionals, for researchers and for service users. One question to be asked is whether EBP actually leads to the radical social change it is designed to accomplish. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserat socialt arbete Från idé till praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

  Författare :Kajsa Svanevie; Lindqvist Rafael; Stefan Sjöström; Björn Blom; Lars Oscarsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evidence-based practice; social work; critical realism; narrative synthesis; actor-structure perspective; contextual model; paradigm shift; program theory; neo-institutional theory; isomorphism; diffusion; social change; social mechanisms; learning organization; Evidensbaserad praktik; socialt arbete; kritisk realism; narrativ syntes; aktör-struktur perspektiv; kontextuell modell; paradigmskifte; programteori; nyinstitutionell teori; isomorfism; diffusion; social förändring; sociala mekanismer; lärande organisation;

  Sammanfattning : As an innovation Evidence-Based Practice (EBP) is designed as a tool for clinical problem solving. According to its theory of use EBP will bring a difference for policy makers, for professionals, for researchers and for service users. One question to be asked is whether EBP actually leads to the radical social change it is designed to accomplish. LÄS MER

 4. 4. Samarbete mellan kund och företagshälsovård Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER