Sökning: "prograde"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet prograde.

 1. 1. Metamorphic zircon formation in gabbroic rocks – the tale of microtextures

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science

  Författare :Victoria Beckman; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-04]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Zircon formation; metamorphism; prograde; gabbr; zircon; baddeleyite; zircon; baddeleyite; metamorphic; prograde; zircon textures;

  Sammanfattning : Jordens plattektoniska rörelser leder till tektoniska skeenden vid plattgränserna, bland annat bergskedjebildning, då berggrunden utsätts för förändringar i tryck och temperatur. Vid ändrat tryck och ändrad temperatur förändras också bergarter: de ursprungliga mineralen konsumeras i kemiska reaktioner och i stället bildas nya mineral som är stabila vid de nya fysikaliska förhållandena - en process som kallas metamorfos. LÄS MER

 2. 2. P-T evolotion and High-temperature deformation of Precambrian eclogite, Sveconorwegian orogen

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Geology, Lithosphere and Biosphere Science

  Författare :Lorraine Tual; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Eclogite; Precambrian; P–T path; Basal shear zone; Sveconorwegian orogen; Deformation; thermometry;

  Sammanfattning : Bergskedjor är uppbyggda av olika slags berggrund som skjutits samman i de zoner på Jorden där tektoniska plattor möts (konvergerar). Sådana processer sker i dag exempelvis i Himalaya, Alperna eller Anderna, men det finns också gamla, nu inaktiva, bergskedjor som de Skandinaviska Kaledoniderna (ca 400 miljoner år gammal) eller den Svekonorvegiska bergskedjan (ca 1000 miljoner år gammal, i sydvästra Sverige och södra Norge). LÄS MER

 3. 3. The Dynamical Spin Vector Evolution of the Asteroids

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erik Skoglöv; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomy; asteroids; Eros; Ceres; Vesta; dynamics; rotation; rotational dynamics; orbits; resonances; Astronomi; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik; astronomi; Astronomy;

  Sammanfattning : The dynamical evolution of the spin axis direction due to gravitational and thermal factors is examined. It is found that the spin axis variations generally are regular and relatively small for the bodies in the asteroid main belt. There are also reasons to believe that this is the case for minor objects beyond the main belt. LÄS MER

 4. 4. The Stollberg ore field - petrography, lithogeochemistry, mineral chemistry, and ore formation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Ripa; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metamorphic; exhalative; hydrothermal; volcanogenic; skarn; magnetite; galena; sphalerite; Sweden; Bergslagen; Paleoproterozoic; deposit; mineralogy; geochemistry; Petrology; Petrologi; mineralogi; geokemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie har gått ut på att relatera litogeo- kemin (= kemin i bergarter) kring Stollbergs järn- och sulfidmalmsfält i Bergslagen till mineralogi och geologisk utveckling. Bergarterna kring Stollberg, liksom kring nästan alla andra järn- och sulfidmalmer (Cu, Pb, Zn) i Bergslagen, utgörs av vulkaniska bildningar. LÄS MER

 5. 5. Regolith Properties of Mercury Derived from Observations and Modelling

  Detta är en avhandling från Astronomical Observatory, Department of Astronomy and Space Physics

  Författare :Johan Warell; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomy; Mercury; Moon; imaging; photometry; spectroscopy; regolith; space weathering; light scattering; spectral modelling; Astronomi; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik; astronomi; Astronomy;

  Sammanfattning : The properties of Mercury's regolith have been investigated at optical and near-infrared wavelengths with high-resolution imaging, photometric, and spectroscopic observations with the Swedish Vacuum Solar Telescope and the Nordic Optical Telescope. A new global optical map at a spatial resolution of 200 km shows that the well known (from Mariner 10) and poorly known hemispheres are indistinguishable with respect to the distribution, number density, and morphological parameters of bright albedo features. LÄS MER