Sökning: "professional skills"

Visar resultat 1 - 5 av 206 avhandlingar innehållade orden professional skills.

 1. 1. Learning professional skills and attitudes Medical students' attitudes towards communication skills and group learning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Antje Lumma-Sellenthin; Jan Jndersson; Lars-Christer Hydén; Max Scheja; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attitudes; awareness of learning strategies; communication skills; group learning; patient-centeredness; problem-based learning; self-regulation; Grupplärande; kommunikationsfärdighet; medvetenhet om inlärnings strategier; patient orientering; problembaserat lärande; självstyrt lärande;

  Sammanfattning : Medical education aims at forming students’ professional identity. This includes skills and attitudes such as communication and teamwork skills. One of the thesis’ aims is to identify students’ typical difficulties with learning communication skills, and to understand how these affect their identity development. LÄS MER

 2. 2. Radiographers’ Professional Competence Development of a context-specific instrument

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Bodil T. Andersson; Bengt Fridlund; Anders Broström; Lennart Christensson; Kerstin Öhrling; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional competence; Radiographer perspective; Patient perspective; Nursing; Radiography; Instrument development; Self-assessment; Psychometric evaluation; RCS;

  Sammanfattning : Aims: The overall aim of this thesis was to explore and describe radiographers‟ professional competence based on patients‟ and radiographers‟ experiences and to develop a context-specific instrument to assess the level and frequency of use of radiographers‟ professional competence.Methods: The design was inductive and deductive. LÄS MER

 3. 3. 'Let me through, I'm a Doctor!' Professional Socialization in the Transition from Education to Work

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Ola Lindberg; Katarina Weinehall; Andreas Fejes; Madeleine Abrandt Dahlgren; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional Socialization; Education-Work Transition; Employability; Medical Education; Higher Education; Professional Education; Professionalism; Practice Theory; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Based on four articles, this compilation thesis analyses the demonstrated com-petence defining a medical doctor, to the extent to which he or she acquires a high status and high level of employability in professional practice. Overall, the thesis aimed to describe and analyse professional socialization during doctors' transition from education to work. LÄS MER

 4. 4. Ridkonst, konsultmannaskap och kunnig vägledning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Helena Innergård; Maria Hammarén; Johann Packendorff; Bengt Kristensson Uggla; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Competent guidance; equestrianism; professional skills; consultant skills; praxis; language-involving actions; judgement; technical consultants; knowledge management; Wittgenstein; Kjell S. Johannessen; analogy; Kunnig vägledning; ridkonst; konsultmannaskap; yrkeskunnande; språkinvolverande handling; handlingsomdöme; praxis; teknikkonsulter; kunskapsförmedling; Wittgenstein; Kjell S. Johannessen; analogi; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : I denna avhandling fördjupas utifrån ett praxisperspektiv på yrkeskunnande begreppet kunnig vägledning genom att undersöka vad analogier från ridkonsten kan säga oss om kunnig vägledning inom teknikkonsultyrket. Som teknikkonsult förväntas du i många fall utöva någon form av ledarskap, eller det jag här kallar kunnig vägledning. LÄS MER

 5. 5. Psychosocial aspects of living with congenital heart disease child, family, and professional perspectives

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna-Lena Birkeland; Annika Rydberg; Bruno Hägglöf; Lennart Köhler; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; breaking bad news; children adolescents; congenital heart disease; communication; content analyse; coping; counselling; interprofessional team; medical education; patient relationships; paediatric cardiology; professional role; psychosocial inventory method; qualitative method; quantitative method stress; teamwork;

  Sammanfattning : Background: The vast majority of infants born with congenital heart disease (CHD) reach adulthood because of the developments in cardiology in recent decades. This thesis aims to describe the psychosocial situation of child/adolescent cardiac patients and their families, investigate the situation faced by parents and siblings initially and over time, investigate the approaches paediatric cardiologists use in encountering the family, and describe the teamwork occurring in paediatric cardiology teams (PCTs) in Sweden. LÄS MER