Sökning: "professional education"

Visar resultat 1 - 5 av 573 avhandlingar innehållade orden professional education.

 1. 1. Greening education : Prospects and conditions in Tanzania

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Valdy Lindhe; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Environmental education; education for sustainability; frame factors; Education for Self-Reliance; teachers thinking; developing countries; Tanzania; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Environmental education in Tanzania after independence takes the Education for Self-Reliance policy as its starting point. This policy dominated the curriculum from 1967 to the 1980s. LÄS MER

 2. 2. 'Let me through, I'm a Doctor!' Professional Socialization in the Transition from Education to Work

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Ola Lindberg; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional Socialization; Education-Work Transition; Employability; Medical Education; Higher Education; Professional Education; Professionalism; Practice Theory; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Based on four articles, this compilation thesis analyses the demonstrated com-petence defining a medical doctor, to the extent to which he or she acquires a high status and high level of employability in professional practice. Overall, the thesis aimed to describe and analyse professional socialization during doctors' transition from education to work. LÄS MER

 3. 3. Motstånd och mening : Innebörd i blivande lärares seminariesamtal

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Susanne Gustavsson; Högskolan i Skövde.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Teacher education; scientific basis; professional basis; field-based education; college-based education; critical hermeneutics; teacher education;

  Sammanfattning : Both historically and in our own time the teacher education has been discussed and changed to match current traditions and intentions. There is an ongoing debate about the scientifi c basis of teacher education and the relation to professional basis. LÄS MER

 4. 4. Att bära världen på sina axlar. Miljövetares uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och sin profession

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Magnus Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental education; professional competence; phenomenology; higher education; phenomenographic research; education for sustainable development; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; phenomnology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att undersöka blivande och utexaminerade miljövetare uppfattningar av och förhållningssätt till miljöproblem och till sin profession. Professionaliseringen av miljöarbetet kan ses som en process som skedde till följd av en större samhällsförändring där miljöfrågorna tog plats i samhällsdebatten, vilket innebar att allt fler aktörer börjat arbeta med miljöfrågor. LÄS MER

 5. 5. De första sex åren en studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång

  Detta är en avhandling från Högskolan i Borås ; Göteborgs universitet

  Författare :Marianne Strömberg; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional identity-building; professional socialization; narrativ research; professional developement; Professional identity-building; narrative research; professional development;

  Sammanfattning : The present study is the result of research collaboration where participating teachers and a researcher have jointly analyzed and reflected over experiences from professional training and professional work in order to develop an understanding of skills and knowledge that are relevant to the professional development and professional lives of teachers. The focus is on four female primary school teachers’ stories. LÄS MER