Sökning: "professional competences"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden professional competences.

 1. 1. från polisutbildning till polispraktik : polisstudenters och polisers värderingar av yrkesrelaterade kompetenser

  Författare :Thomas Bäck; Ulrika Haake; Mehdi Ghazinour; Cathrine Filstad; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Police students; police officers; professional competences; framefactor perspective; gender; educational and occupational context; education; pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to build knowledge about the transition from an educational to an occupational context. More specifically, the dissertation focuses on the transition from police education to police practice by studying the way police students and police officers perceive the importance of a number of professional competences related to their future occupations. LÄS MER

 2. 2. Lärare i en ny tid : Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Författare :Niklas Gustafson; Sven Persson; Karin Rönnerman; Lars Holmstrand; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : In the past two decades the Swedish compulsory school for students aged 7 to 16 has undergone major processes of reform and change. On a structural level these have ushered in a new era with a fundamentally changed assignment for the schools and its teachers. LÄS MER

 3. 3. Lärare i en ny tid : Om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter

  Författare :Niklas Gustafson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :compulsory school; teacher; professional identities; reform; change; extended assignment; teaching profession; negotiated experience; professional development; social constructionism; agency; structure; co-researcher; interactive research; communities of practice; complexity; broker; fragmentation; teacher-researcher;

  Sammanfattning : Den svenska grundskolan har under de två senaste årtiondena genomgått omfattande reform- och förändringsprocesser. Från en strukturell nivå har dessa drivit fram en ny tid med ett i grunden förändrat uppdrag för skolan och dess lärare. I denna avhandling antas emellertid att lärare som aktörer kan forma förändringar och strukturer. LÄS MER

 4. 4. Newly graduated registered nurses’ clinical competence, professional development and work situation : In acute care hospital settings

  Författare :Anna Willman; Jan Nilsson; Kaisa Bjuresäter; Anna Forsberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; newly graduated nurses; nursing care; complex patient situations; clinical competence; work situation; professional development.; nyutbildade sjuksköterskor; omvårdnad; komplexa patient situationer; klinisk kompetens; arbetssituation; professionell utveckling.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe newly graduated registered nurses’ self-assessed clinical competences, professional development, work situation, and perceptions of managing nursing care in complex patient situations during their first 18 months of clinical practice in acute care hospital settings.Methods: Cross-sectional and longitudinal data were collected from NGRNs with 2-15 months of work experience using the instrument Professional Nurse Self-Assessment Scale of clinical core competences II. LÄS MER

 5. 5. The professional preschool teacher under conditions of change – Competence and intentions in pedagogical practices

  Författare :Panagiota Nasiopoulou; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood education; preschool teachers; professional competence; pedagogical practices; group organizing;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between preschool teachers’ professional competence and their pedagogical practices. Specifically, preschool teachers’ considerations on two pedagogical practices are studied: (i) organizing children into subgroups and (ii) working with curriculum content areas. LÄS MER