Sökning: "professional challenges"

Visar resultat 1 - 5 av 171 avhandlingar innehållade orden professional challenges.

 1. 1. Professional challenges in recordkeeping in Sweden

  Författare :Maria Kallberg; Karen Anderson; Göran Samuelsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; E-government; electronic recordkeeping; recordkeeping awareness; professional challenges; local government;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploring the dual nature of engineering education : Opportunities and challenges in integrating the academic and professional aspects in the curriculum

  Författare :Kristina Edström; Anette Kolmos; Frederik V. Christiansen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; engineering education; professional education; dual nature; engineering education development; CDIO Initiative; CDIO approach; CDIO Standards; PBL; engineering education research; Carl Richard Söderberg; organisational gravity; institutional logics; Teknik och lärande; Technology and Learning;

  Sammanfattning : Engineering education is both academic, emphasising theory in a range of subjects, and professional, preparing students for engineering practice. Ideally, these aspects are also in a meaningful relationship in the curriculum, but the dual nature ideal is simultaneously a source of tensions. LÄS MER

 3. 3. Living with diabetes within the framework of Swedish primary health care : Somalian and professional perspectives

  Författare :Anne-Marie Wallin; Gerd Ahlström; Katarina Hjelm; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :cross-cultural interviews; diabetes; experiences; encounter; ethnic minority; health beliefs; health-care professionals; interpreter; literature review; qualitative method;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to provide knowledge on the one handSomalian-born immigrants´ experiences of living with diabetes mellitus (DM)in a new cultural environment, on the other hand their encounter with Swedishdiabetic care – this from both their own point of view and that of the health-care professionals. There was an endeavour to describe methodological aspectsof the interpreter´s role in respect of the trustworthiness of research performedin multicultural societies. LÄS MER

 4. 4. Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö : Utmaningar i ett förebyggande perspektiv

  Författare :Birgitta Svensson; Staffan Janson; Ulla-Britt Eriksson; Henrik Andershed; Carl-Göran Svedin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :Children at risk of maltreatment; Child abuse; prevention; pre-school; chronic health condition; disabilities; detection; support; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : BaksidestextBarnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem med långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i stort. Förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen. LÄS MER

 5. 5. Mapping the Landscape of Digital Game-Based Learning in Swedish Compulsory and Upper Secondary Schools : Opportunities and Challenges for Teachers

  Författare :Melinda Máthé; Harko Verhagen; Mats Wiklund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital game-based learning; digital game-based teaching; digital games; education and games; informationssamhället; Information Society;

  Sammanfattning : Interest in the use of digital games in education has been increasing over the past few decades. Advocates argue that digital games are powerful learning tools with the potential to support increased motivational, cognitive, behavioural, affective, physiological and social outcomes. However, empirical evidence for their effectiveness is mixed. LÄS MER