Sökning: "professional biography"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden professional biography.

 1. 1. Utanför gränserna : En vetenskapshistorisk biografi om Astrid Cleve von Euler

  Författare :Kristina Espmark; Christer Nordlund; Bo Sundin; Anders Lundgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science; biography; women scientists; diatoms; botany; geology; archaeology; popular science; boundary-work; Astrid Cleve; Hans von Euler-Chelpin; Sweden; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation is a scientific biography of Astrid Cleve von Euler. She was Sweden’s first female Ph.D. graduate in the natural sciences (1898) and pursued a scientific career in spite of formal and cultural limitations. LÄS MER

 2. 2. Att leda storföretag : En studie av social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900-1950

  Författare :Therese Nordlund; Johan Söderberg; Jan Glete; Sven-Olof Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; leadership; entrepreneurship; social competence; charisma; paternalism; network; Axel Ax:son Johnson; Sigfrid Edström; Johnsonkoncernen; Avesta Jernverk; ASEA; biography; big business; opinion-builder; family business; professional leadership; economic history; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This thesis investigates leadership in Swedish business during the period of 1900-1950. The main aim is to explore the relationship between entrepreneurship and leadership and how the leader uses his social competence, both inside and outside the company, to enhance economic and organisational change. LÄS MER

 3. 3. Berättade liv, berättat Polen : en etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle

  Författare :Katarzyna Wolanik Boström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Poland; transformation; transition; life story; narrativity; narrative identity; biography; well-educated strata; proffessionals; intelligentsia; family; gender; social relationships; childhood; education; school system; everyday-life; proffessional life; work; career; social circles; field; informal relations; legitimacy; capital; distinctions; socialism; communism; post-communism; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The study takes its point of departure in the notions of life story, narrativity and context. It is based on extensive life story interviews with well-educated professionals in Poland – academics, teachers, managers, physicians, artists – during the period of transformation (or transition) from ”real socialism” to democracy and a market economy. LÄS MER

 4. 4. Theodor Wåhlin - Arkitekten och restaureringskonsten. En yrkesbiografi

  Författare :Hans Ponnert; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :restoration; art of restoration; professional biography; cultural buildings; architect; churches; Theodor Wåhlin;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to make a contribution to the architect’s profession in Sweden by focusing on the life and thework of Theodor Wåhlin (1864–1948)The dissertation provides a deeper understanding of the part of an architect’s work that concerns the restoration of historicbuildings by investigating, in biographical form, the career of one architect and thus also shedding light on the art of restorationin its practical application.Theodor Wåhlin was active in Scania from the 1890s. LÄS MER

 5. 5. Ramism, Rhetoric and Reform : An Intellectual Biography of Johan Skytte (1577–1645)

  Författare :Jenny Ingemarsdotter; Magnus Nyman; Hanna Östholm; Erland Sellberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Johan Skytte; history of education; Ramism; Petrus Ramus; utility; merit; humanism; Late Renaissance; Sweden; Age of Greatness; patriotism; Hesse-Kassel; the University of Marburg; Uppsala University; Charles IX; Gustav II Adolf; Vasa; Neo-Latin; dissertation; oration; rhetoric; reform; the mathematical arts; eloquence; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis is an intellectual biography of the Swedish statesman Johan Skytte (1577–1645), focusing on his educational ideals and his contributions to educational reform in the early Swedish Age of Greatness. Although born a commoner, Skytte rose to be one of the most powerful men in Sweden in the first half of the seventeenth century, serving three generations of regents. LÄS MER