Sökning: "produktionsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 92 avhandlingar innehållade ordet produktionsmiljö.

 1. 1. Ergonomic aspects of personal protective devices in industrially developing countries

  Författare :John D.A. Abeysekera; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The need for a dialogue : on the counseling needs of presumptive adult learners in higher education

  Författare :Kenneth Abrahamsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att återställa ordningen : könsmönster och förändring i arbetsorganisationer

  Författare :Lena Abrahamsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en könsteoretisk studie av organisationsförändringar i industrin - med fokus på kvinnor som arbetar med produktionsarbete. Avhandlingen beskriver vad som händer med organisationsstrukturen och med genusordningen i organisationen när företaget försöker införa en platt integrerad arbetsorganisation. LÄS MER

 4. 4. Organisationsförändringar och kvinnors arbeten : några fallstudier från massa- och pappersindustrin

  Författare :Lena Abrahamsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skogsarbetets humanisering och rationalisering från 1900 och framåt

  Författare :Bengt Ager; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Rapporten belyser skogsarbetets förändring i storskogsbruket under perioden 1900 – 2013 under inflytande av rationalisering och humanisering som förändringsprocesser. Utgångsläget var ett ytterst slitsamt, riskabelt och lågbetalt säsongsarbete i kyla och snö, med bortaliggning i undermåliga kojor. LÄS MER