Sökning: "produktions- och produktrelaterad miljöprofil"

Hittade 1 avhandling innehållade orden produktions- och produktrelaterad miljöprofil.

  1. 1. Is the Swedish Environmental Goods and Services Industry Green? : Product and production perspectives

    Författare :Bozena Guziana; Erik Dahlquist; Eva Thorin; Cecilia Mark-Herbert; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology sector; Environmental goods and services; Clean technology; ‘Green’ business; ‘Green-green’ business; Production and product related environmental profile; miljöteknik sektor; miljöprodukter och miljötjänster; cleantech; ’gröna’ företag ’green’ business ; ’grön-gröna’ företag ’green-green’ business ; produktions- och produktrelaterad miljöprofil; Environmental engineering; Miljöteknik; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

    Sammanfattning : In most business sectors environmental programs focus on direct, production-related environmental impacts. The design and development of products with reduced environmental impact is considered more difficult. The opposite applies in the environmental technology sector. LÄS MER