Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 884 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Seagrass productivity from plant to system

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Diana Deyanova; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Seagrass; Chlorophyll a fluorescence; Ageing; Productivity; Seasonality; Stress response; växtfysiologi; Plant Physiology;

  Sammanfattning : Seagrasses form one of the most productive habitats on earth and are recognized as very efficient carbon sinks. The levels and patterns of productivity within and across different seagrass systems vary widely due to natural or human-induced factors. LÄS MER

 2. 2. Beyond IT and Productivity Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Fryk; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Trade, Competition and Productivity

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik Wilhelmsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trade; productivity; exports; food industry; market power; developing countries; trade preferences; CEEC; EU; Europe Agreements; Handel;

  Sammanfattning : This thesis consists of four papers on trade, competition and productivity with particular emphasis on the effects of various aspects of the deepening and widening of the European Union. The first paper Trade Creation, Diversion and Displacement of the EU Enlargement Process provides an assessment of the effects of the EU enlargement process on trade. LÄS MER

 4. 4. Software Development Productivity Evaluation and Improvement for Large Industrial Projects

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Piotr Tomaszewski; Blekinge Tekniska Högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; software development productivity; evaluation; improvement;

  Sammanfattning : Software development productivity can be improved by introducing improvements in many areas. In this thesis we investigate technology and process driven productivity improvements, i.e., productivity improvements that have sources in changes of technologies or in changes in development processes. LÄS MER

 5. 5. Does foreign ownership matter? : Multinational firms, productivity and spillovers

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Patrik Karpaty; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; FDI; Multinational firms; productivity; export; spillovers; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four essays dealing with the role of foreign owned firms for the development of productivity and exports in Swedish manufacturing. The essays share a common theme, i.e. that multinational firms (MNF) possess some intangible assets that could be transferred to their affiliates. LÄS MER