Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 936 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Seagrass productivity from plant to system

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Diana Deyanova; Mats Björk; Mirta Teichberg; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Seagrass; Chlorophyll a fluorescence; Ageing; Productivity; Seasonality; Stress response; växtfysiologi; Plant Physiology;

  Sammanfattning : Seagrasses form one of the most productive habitats on earth and are recognized as very efficient carbon sinks. The levels and patterns of productivity within and across different seagrass systems vary widely due to natural or human-induced factors. LÄS MER

 2. 2. Beyond IT and Productivity Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Fryk; Thomas Falk; Nils-Göran Olve; Mats Edenius; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Beyond IT and Productivity : Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Fryk; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : This thesis examines how investments in IT, and the digitization of information flows, have affected health care productivity. Through empirical investigations of health care processes – along with discussions based on notions derived from theories related to e.g. LÄS MER

 4. 4. Trade, Competition and Productivity

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik Wilhelmsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trade; productivity; exports; food industry; market power; developing countries; trade preferences; CEEC; EU; Europe Agreements; Handel;

  Sammanfattning : This thesis consists of four papers on trade, competition and productivity with particular emphasis on the effects of various aspects of the deepening and widening of the European Union. The first paper Trade Creation, Diversion and Displacement of the EU Enlargement Process provides an assessment of the effects of the EU enlargement process on trade. LÄS MER

 5. 5. Software Development Productivity Evaluation and Improvement for Large Industrial Projects

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Piotr Tomaszewski; ; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; software development productivity; evaluation; improvement;

  Sammanfattning : Software development productivity can be improved by introducing improvements in many areas. In this thesis we investigate technology and process driven productivity improvements, i.e., productivity improvements that have sources in changes of technologies or in changes in development processes. LÄS MER