Sökning: "process theology"

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade orden process theology.

 1. 1. The Scriptures and the LORD : Formation and Significance of the Christian Biblical Canon. A Study in Text, Ritual and Interpretation

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Tomas Bokedal; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; Kristendom; Christianity; history of doctrines; Irenaeus; Marcion; tradition; historical criticism; Hans-Georg Gadamer; 20th century theology; early church; Apostles Creed; revelation; christology; Word of God; inspiration; authority; narrative; interpretation; New Testament; Rule of Faith; ritual; liturgy; worship; oral tradition; codex format; nomina sacra; canonical criticism; textuality; text; semiotics; reception; Wirkungsgeschichte; hermeneutics; methodology; canon; Bible; theology; Paleography; bibliology; epigraphy; papyrology; Paleografi; epigrafik; papyrologi; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Bibelvetenskap; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : This study explores the emergence of the Christian biblical canon and its significance for the early as well as for the contemporary church. Some major challenges to previous research on the biblical canon are presented. LÄS MER

 2. 2. Women and economic justice : Ethics in feminist liberation theology and feminist economics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ann-Cathrin Jarl; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Basic human needs; critical theory; economic justice; equality; feminist economics; feminist ethics; feminist hermeneutics; feminist theology; feminist theory; gender; justice; liberation; liberation theology; oppression; poverty; right relations; women s rights; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This work focus on women, justice and economics. The work of feminist economists and feminist ethicists is analyzed with regard to economic justice. LÄS MER

 3. 3. Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation : A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Jonas Eek; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Familiarity; Francis Scale of Attitude towards Christianity; Religious Facilitation; Taizé; Ritual; Intrinsic; Attitude Change; Keywords: Liturgy; Pilgrimage; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år besöker ungefär 100 000 människor från hela världen klostret i den lilla franska byn Taizé. De flesta är ungdomar. Och 4000 av dem är svenskar. Här stannar de en vecka och deltar i brödernas intensiva andaktsliv tre gånger dagligen. LÄS MER

 4. 4. In Search of the Via Media between Christ and Marx: A Study of Bishop Ding Guangxun's Contextual Theology

  Detta är en avhandling från Svenska institutet för missionsforskning

  Författare :Jieren Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Communist state; via media; Socialist society; state-church relationship; inculturation; indigization; accommodation; Anglicanism; Chinese church; Bishop Ding; Fundamentalist-Evangelical; contextual theology; Lux Mundi;

  Sammanfattning : This dissertation is the first academic treatment and systematic analysis on the theology of Bishop Ding Guangxun (K.H. Ding) who is an internationally- renowned Christian leader of the Chinese Protestant Church in contemporary China. LÄS MER

 5. 5. Ömsesidig förvandling : En studie av John B. Cobb Jr:s teologi med särskilt avseende på den buddhistiskt-kristna dialogen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Jan Olov Fors; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Masao Abe; Buddhist-Christian dialogue; Christ; creative transformation; dipolarity; God; John Hick; mutual transformation; nirvana; pluralism; process theology; sunyata; theology of religions; Alfred North Whitehead; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Studies In Faiths and Ideologies; tros- och livsåskådningsvetenskap;

  Sammanfattning : John B. Cobb, Jr., (1925- ) is as a Christian theologian renowned for his contribution to process theology. He has long been active in interfaith dialogue, and with Buddhists in peculiar. LÄS MER