Sökning: "process consultation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden process consultation.

 1. 1. Primary Care as an Arena For Primary, Secondary, and Tertiary Vardiovascular Disease Prevention

  Detta är en avhandling från Ingvar Ovhed, Grytstigen 1, SE-37160 Lyckeby

  Författare :Ingvar Ovhed; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiovascular system; samhällsmedicin; Socialmedicin; Social medicine; primary health care; Opportunistic screening; consultation; primary prevention; secondary prevention; tertiary prevention; hypercholesterolaemia; hypertension; smoking; coronary disease; NIDDM; smoking cessation; awareness; general pract; self-monitoring; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förebyggande av hjärtkärlsjukdom har varit en utmaning för medicinsk forskning under flera decennier. Viktiga frågeställningar om såväl screeningmetodik som risk-faktor intervention söker fortfarande sitt svar och har i sig betydelse för både samhällsmedicin och klinisk verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Sick-listing - attitudes and doctors' practice : With special emphasis on sick-listing practice in primary health care

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Englund; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Sick-listing; sick leave; consultation; medical audit; gender; physician s speciality; physician s sex; administration; natural experiment; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe attitudes and doctors' practice regarding the sick-listing process. Using a questionnaire distributed among newly sick-listed patients, their doctors,employers and officials at the National Health Insurance office it was found that the patients held a more positive view on the beneficial effects of sick-listing. LÄS MER

 3. 3. Bringing System Dynamics into Action Research

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Paul Holmström; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; process consultation; Operations Research; simulation; action research; modelling; System Dynamics; healthcare;

  Sammanfattning : System Dynamics simulation is a computer-aided approach to policy analysis and design, often carried out by external experts in simulation. System Dynamics is particularly useful in complicated and complex situations, such as healthcare. However, research has shown that few models in healthcare are implemented. LÄS MER

 4. 4. Perceptions of disease. Values and attitudes of patients and medical students

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Annika Brorsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; values; risk factor; autonomy; Attitudes; consultation; disability; disease; family history; family medicine; fear; identity; illness; medical education; medical students; patient-centred; qualitative method; primary care; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sjukdomsuppfattningar. Värderingar och attityder hos patienter och medicine studerande. Utvecklingen av den biomedicinska kunskapen och de demografiska förändringarna under 1900-talet har inneburit en ökning av såväl behov av som efterfrågan på hälso- och sjukvård. LÄS MER

 5. 5. Communication in Patient Involvement in Decision making : Examples from consultations on atrial fibrillation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Eleni Siouta; Sophiahemmet Högskola.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Communication; Patient involvement; Shared decision making; Atrial fibrillation; Interaction; Patient participation; Person-centered care; Resistance; Discursive space; Consultation;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Further knowledge is needed regarding communication that occurs in practice between patients with atrial fibrillation (AF) and health professionals in consultations to understand the issue of patient involvement in treatment decisions.Overall aim: The overall aim of this thesis is to contribute knowledge on communication between patients and health professionals (cardiology nurses and cardiologists), focussing on how they create involvement in decision making in consultations. LÄS MER