Sökning: "problemsolving"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet problemsolving.

 1. 1. Slöjdämnet : Intryck - uttryck - avtryck

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kajsa Borg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Arts and Crafts; didactics; perspective of the pupil; compulsory school; manual work processes; self-made objects; cultural heritage; problemsolving; aesthetic learning processes; tacit knowledge; pupil centred teaching; bodily experience; communicative expressions; slöjd; slöjdundervisning; grounded theory; Arts and Crafts slöjd ; resthetic learning processes; communicative expressions.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illuminate and question the school subject Sloyd from the perspective of the former pupils, now adult persons The empirical investigations cover interviews with subject teachers and adult, focusing their memories of the Sloyd subject in the compulsory school. The analysis shows that the impression of the qualities of the subject is connected to the pupil's personal and bodily experience of the work process in textile, wood or metal material. LÄS MER

 2. 2. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Ingrid Lindahl; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Problemlösning; pedagogik; förskolan; Problemlösning; grundskolan; Estetik; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med den höär studien är att bidra till ökad förståelse för barns lärande och meningsskapande i skolan när pedagoger försöker överskrida ett mer traditionellt arbetssätt genom att förena estetik och rationalitet i läroprocessen. Avsikten är att beskriva och tolka avd som utspelar sig i samtal mellan barn och pedagoger när barn förväntas lösa probelm genom bild och form. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning i matematik : en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9. Bilaga 2 : elevernas lösningar av de olika problemen

  Detta är en avhandling från Tomas Hallström, Lärarhögskolan, S- 200 45 Malmö, Sweden , tel.: 040-6658365

  Författare :Ebbe Möllehed; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; age differences; Ability; cognitive ability; gender differences; grades 4-9; mathematics; Pedagogy and didactics; problem solving; Pedagogik; didaktik; Matematik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify the factors influencing pupils when they individually solve problems in mathematics in grades 4-9 in the compulsory school (ages: 10-16 years). The method that has been used is an analyses of the solutions of 25 problems given to each grade. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning i grupp betydelsen av gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för grupprodukt och individuell kunskapsbehållning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sture Sjödin; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group problem solving; group size; group composition; group norm; problem type; group productivity;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to, from the point of view of interaction, study how the factors group size, group composition, group norm and problem type influenced group problem solving. Three classroom studies were performed in grades four and five of the Swedish nine-year compulsory school. LÄS MER

 5. 5. Interaktion och problemlösning att kommunicera om och med matematik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Riesbeck; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; communicative practices; interaction; mathematical concepts; contextual effects on understanding; Pedagogisk psykologi; pedagogisk metodik; inlärning; matematik; matematikundervisning; problemlösning; grundskolan;

  Sammanfattning : The present study shows how students, eleven years old, solve problems in mathematics when they work together in groups. The main question raised is about the difficulties students experience in finding the relationship between mathematics and everyday discourse and vice versa. LÄS MER