Sökning: "problemsolving"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet problemsolving.

 1. 1. Slöjdämnet : intryck, uttryck, avtryck

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet

  Författare :Kajsa Borg; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arts and Crafts; didactics; perspective of the pupil; compulsory school; manual work processes; self-made objects; cultural heritage; problemsolving; aesthetic learning processes; tacit knowledge; pupil centred teaching; bodily experience; communicative expressions; slöjd; slöjdundervisning; grounded theory; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illuminate and question the school subject Sloyd from the perspective of the former pupils, now adult persons The empirical investigations cover interviews with subject teachers and adult, focusing their memories of the Sloyd subject in the compulsory school. The analysis shows that the impression of the qualities of the subject is connected to the pupil's personal and bodily experience of the work process in textile, wood or metal material. LÄS MER

 2. 2. Slöjdämnet : Intryck - uttryck - avtryck

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kajsa Borg; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arts and Crafts slöjd ; didactics; perspective of the pupil; compulsory school; manual work processes; self-made objects; cultural heritage; problemsolving; resthetic learning processes; tacit knowledge; pupil centred teaching; bodily experience; communicative expressions.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to illuminate and question the school subject Arts and Crafts from the perspective of the pupils. The empirical investigations cover interviews with subject teacher and adults, focusing their memories from the Arts and Crafts subject in the compulsory school. The analysis is made from different point of reference. LÄS MER

 3. 3. Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet : pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form

  Detta är en avhandling från [email protected]

  Författare :Ingrid Lindahl; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; problemsolving; guiding; Aesthetics; cultural historical theory; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The overiding aim of this study is to promote an increace in the knowledge regarding school children´s learning and meaning construction, whereby teachers attempt to exceed traditional ways of learning by combining asthetics and rationality as an integration of the learning process. The aim is to describe and interpret that which occurs in discussions between teachers and the children, when the children are aspected to solve problems through the use of art and form. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning i matematik : en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9. Bilaga 2 : elevernas lösningar av de olika problemen

  Detta är en avhandling från Tomas Hallström, Lärarhögskolan, S- 200 45 Malmö, Sweden , tel.: 040-6658365

  Författare :Ebbe Möllehed; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; age differences; Ability; cognitive ability; gender differences; grades 4-9; mathematics; Pedagogy and didactics; problem solving; Pedagogik; didaktik; Matematik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify the factors influencing pupils when they individually solve problems in mathematics in grades 4-9 in the compulsory school (ages: 10-16 years). The method that has been used is an analyses of the solutions of 25 problems given to each grade. LÄS MER

 5. 5. Problemlösning i grupp betydelsen av gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för grupprodukt och individuell kunskapsbehållning

  Detta är en avhandling från Tomas Hallström, Lärarhögskolan, S- 200 45 Malmö, Sweden , tel.: 040-6658365

  Författare :Sture Sjödin; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Group problem solving; group size; group composition; group norm; problem type; group productivity;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to, from the point of view of interaction, study how the factors group size, group composition, group norm and problem type influenced group problem solving. Three classroom studies were performed in grades four and five of the Swedish nine-year compulsory school. LÄS MER