Sökning: "probiotics"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade ordet probiotics.

 1. 1. Urogenital probiotics potential role of Lactobacillus in the prevention of urogenital infections in women

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk mikrobiologi

  Författare :Daniel Rönnqvist; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lactobacillus; normal flora; probiotics; urogenital infections; Candida; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology Clinical bacteriology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi Klinisk bakteriologi;

  Sammanfattning : The human vaginal ecosystem is dominated by Lactobacillus species. An altered vaginal flora can result in symptomatic conditions such as bacterial vaginosis and vulvo-vaginal candidiasis, and urogenital colonisation by uropathogenic bacteria can cause urinary tract infection. LÄS MER

 2. 2. Probiotics and berry-associated polyphenols: catabolism and antioxidative effects

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk mikrobiologi

  Författare :Maja Jakesevic; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bilberry; Rosehips; Chokeberry; Probiotics; Lactic acid bacteria; Polyphenols; Ischemia-reperfusion; Oxidative stress;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Yttre faktorerna i omgivningen som UV-strålning från solen, rökning, läkemedel, maten och påfrestande livssituationer kan leda till att kroppens celler börjar överproducera molekyler som kallas syrefria radikaler. Dessa molekyler reagerar kemist mycket lätt med omgivande ämnen. LÄS MER

 3. 3. Using Probiotics in Intensive Care with Special Reference to Lactobacillus plantarum 299 and 299v

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Bengt Klarin; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; antibiotic susceptibility; intestinal permeability; Lactobacillus plantarum 299; Lactobacuillus plantarum 299v; probiotics; ICU; Clostridium difficile; critical illness; chlorhexidine; CDAD; VAP;

  Sammanfattning : Probiotics are Live microorganisms that confer a health benefit on the host. The composition of the microflora in the gastrointestinal tract is rather constant in healthy subjects, but is easily disturbed by severe illness and the use of antibiotics. LÄS MER

 4. 4. Effects of Probiotics and Plant Components on Murine Experimental Colitis and Acute Liver Failure

  Detta är en avhandling från Division of Food Technology, Lund University

  Författare :Nadia Osman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; bacteriology; virology; Rose hip; Microbiology; Probiotics; Prebiotics; Liver injury; Blueberry; Gastro-enterology; Colitis; Gastroenterologi; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akut leversvikt medför hög risk för komplikationer orsakade av bakteriesepsis. Hög nivåer av lipopolysackarider (LPS; endotoxin) i det portala blodet kan leda till förhöjd sekretion av pro-inflammatoriska signalsubstanser från leverns Kupffer-celler, vilket har visats vara ett tidigt och viktigt tecken på leverskada. LÄS MER

 5. 5. Formation of carboxylic acids in rats and humans given indigestible carbohydrates Effects of monomeric composition, solubility, molecular weight and probiotics

  Detta är en avhandling från Applied Nutrition and Food Chemistry, Lund University

  Författare :Ulf Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Carboxylic acids; Short-chain fatty acids; Fructo-oligosaccharides; Prebiotics; Probiotics; Näringslära; Nutrition;

  Sammanfattning : There is increasing evidence that fermentation in the large intestine is important for health, and that health-promoting effects are mediated by fermentation products such as butyric and propionic acid. As the formation of carboxylic acids (CAs) from various carbohydrates reaching the colon has been shown to vary, it is of great interest to identify food factors that could be of importance to this process. LÄS MER