Sökning: "private education"

Visar resultat 1 - 5 av 172 avhandlingar innehållade orden private education.

 1. 1. Från likvärdighet till marknad : En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

  Författare :Mattias Börjesson; Tomas Englund; Christian Lundahl; Dennis Beach; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum theory; critical realism; education policy; education ideology; equivalence; Neo-Marxism; public; private; market; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For most of the 20th century the dominant aim of Swedish educational policy was an integrated public school system under national state control. During the post-war era (1945–1989) this policy led to Sweden having one of the most centralized and integrated school systems in the world. LÄS MER

 2. 2. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden

  Författare :Karin Kittelmann Flensner; Kerstin von Brömssen; Signild Risenfors; Judith Everington; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Education; secularism; spirituality; nationalism; Swedishness; education; ethnography; classroom observation; discourse analysis; Utbildningsvetenskap; Educational science;

  Sammanfattning : In the mandatory, integrative and non-confessional school subject of Religious Education in Sweden, all students are taught together regardless of religious or secular affiliation. The overall aim of this thesis is to explore and analyse how Religious Education (RE) can be socially constructed in the upper secondary school classroom practice in the pluralistic context of contemporary Sweden. LÄS MER

 3. 3. Studiecirkeln: Livslångt lärande - på svenska! : En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Författare :Petros Gougoulakis; Robert Höghielm; Lennart Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; study circle; popular education; civil society; non-formal education; collaborative learning; life-long learning; citizen education; studiecirkel; folkbildning; civilt samhälle; icke-formellt lärande; kollaborativt lärande; livslångt lärande; medborgarbildning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of a pedagogical phenomenon; an account of one of the flagships of Swedish popular education; an attempt to understand the study circle as a learning environment.Study circle work has a special place in the country’s adult education, and assumes the dimensions of a mass-phenomenon in present-daySweden. LÄS MER

 4. 4. Privata bidrag till folkskolan : Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930

  Författare :Madeleine Michaëlsson; Johannes Westberg; Lars Petterson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :elementary school; finance; private; subsidies; ironworks; folkskola; finansiering; järnbruk; privat; bidrag; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine private subsidies provided to the Swedish elementary school system at national, regional and local level, centered on a study of ironworks in the province of Uppland during the period 1850–1930. The main research questions concern the elites’ attitude to public education, why the wealthy donated to education, and the interactions between the school system and private subsidies. LÄS MER

 5. 5. ICT-based Distance Education : A Study of University Students’ Views and Experiences in Early Post-Apartheid South Africa

  Författare :Jared O. Odero; Petros Gougoulakis; Ulf Fredriksson; Stewart Kowalski; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher and distance education; South Africa; ICT-based distance education; students; universities; technikons; facilitators lecturers; learning; International and Comparative Education; internationell och jämförande pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to investigate how the introduction of ICT into distance education at public institutions of higher learning in South Africa during the early post-apartheid period from 1994 to 2002, provided learning opportunities for students and facilitated the delivery of learning content. More explicitly, it examined and analyzed the views and experiences of students and course facilitators at selected higher education institutions, which provided ICT-based distance education. LÄS MER