Sökning: "privat"

Visar resultat 1 - 5 av 119 avhandlingar innehållade ordet privat.

 1. 1. Privat eller offentligt? : organisationsstruktur och arbetsförhållanden under olika ägandeformer

  Författare :Ryszard Szulkin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I privat och offentligt : Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

  Författare :Peter Bernhardsson; Esbjörn Larsson; Anne Berg; Donald Broady; Eva Helen Ulvros; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; history of education; modern language teaching; private education; public education; 19th century; utbildningshistoria; moderna språk; privatundervisning; offentlig undervisning; 1800-tal; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to characterise the shifting relationship between public and private education in nineteenth-century Sweden. It does so by a study of modern language teaching in Stockholm 1800–1880. LÄS MER

 3. 3. Statligt kontra privat företagande : En jämförande organisations-teoretisk studie av det statliga företagets beteende

  Författare :Lars Landström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Offentligt och privat i regionalpolitiken

  Författare :Jörgen Johansson; Björn Beckman; Peter Bogason; Högskolan i Halmstad; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regionalpolitik; Political science; Statsvetenskap; Förhandlingar; Förvaltningspolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Privata bidrag till folkskolan : Järnbruken och det svenska folkskoleväsendet 1850–1930

  Författare :Madeleine Michaëlsson; Johannes Westberg; Lars Petterson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; elementary school; finance; private; subsidies; ironworks; folkskola; finansiering; järnbruk; privat; bidrag; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine private subsidies provided to the Swedish elementary school system at national, regional and local level, centered on a study of ironworks in the province of Uppland during the period 1850–1930. The main research questions concern the elites’ attitude to public education, why the wealthy donated to education, and the interactions between the school system and private subsidies. LÄS MER