Sökning: "primary science education"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade orden primary science education.

 1. 1. Translating Popular Education Civil Society Cooperation between Sweden and Estonia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pelle Åberg; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap; Translation; diffusion; socialization; popular education; civil society; Sweden; Estonia; transnational cooperation; democracy promotion; ABF; AHL;

  Sammanfattning : By their very nature, attempts by civil society organizations to promote democracy abroad involve cooperation and contact across the borders of nation states. The dissemination of the ideas and practices of the promoters is often essential; in the case of Swedish democracy promotion, popular education or folkbildning has been important. LÄS MER

 2. 2. Taste for Science How can teaching make a difference for students’ interest in science?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Per Anderhag; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interest in science; taste for science; norms; values; aesthetics; secondary school; home background; teaching; learning; equity; pragmatism; Bourdieu; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to describe and analyse aspects of home background and teaching that may be important for students’ capability and will to participate in science. The purpose is to make explicit how teaching can support students in developing an interest in science and so counter-balance the restricted opportunities some students may have due to upbringing. LÄS MER

 3. 3. Everything has its processes, one could say a longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Lena Löfgren; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; longitudinal study; primary education; secondary education; science learning; transformations of matter; the particulate nature of matter; Humanities Social Sciences; longitudinell studie; grundskola; lärande i naturvetenskap; materietransformationer; materiens partikelnatur;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om elevers lärande och meningsskapande i naturvetenskap. Det teoretiska ramverket bygger på Human Constructivism. Detta perspektiv framhåller det unika samspel som äger rum mellan tankar, känslor och handlingar då människor skapar mening. Perspektivet betonar också språkets viktiga roll i lärandeprocesser. LÄS MER

 4. 4. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER

 5. 5. Undersökande arbetssätt i NO-undervisningen i grundskolans tidigare årskurser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Annie-Maj Johansson; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning och lärande; inquiry; primary school; curriculum; selective traditions; organizing purposes; ultimate purposes; proximate purposes; ends-in-view; principle of continuity; learning progression; science and technology for all; practical epistemology analysis; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with the use of inquiry-based approaches in primary school science. The aim is to investigate the goals and purposes that are constituted by the curriculum and by the teachers in interviews and through their teaching in the classroom. LÄS MER