Sökning: "pre-school teacher education"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden pre-school teacher education.

 1. 1. Det finns inga tjejbestämmare : Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek

  Författare :Christian Eidevald; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Eva Reimers; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; gender; sex; feminist poststructuralism; discourse analysis; positioning; video observation; focus group; pre-school; pre-school teacher; equality; genus; kön; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; positionering; videoobservation; fokusgrupp; förskola; förskollärare; jämställdhet; Gender studies; Genus; Education; Pedagogik; Children; Barn;

  Sammanfattning : Previous research studies have shown that in their address and behaviour towards girls and boys, pre-school staff apply stereotyped gender concepts, thus reinforcing rather than challenging stereotypes. The present thesis therefore focuses on which of children’s positions that are accepted or that face resistance from the staff. LÄS MER

 2. 2. Förberedande läsning och skrivning i förskolan

  Författare :Barbro Widebäck; Inge Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pre-school teacher; day-care centre; early intervention; guided participation; drawing; emergent literacy; tools; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate if pre-school children are able to profit from a program in early reading and writing skills and investigate if there are possibilities to give children this stimulation in pre-school. Are teachers, in dialogue with children, able to give them a preparedness for reading and writing? Are parents interested in supporting their children at home with reading and writing activities?The theoretical grounding of the study proceeds from a Vygotskijan perspective. LÄS MER

 3. 3. Från samhällsmoder till forskarbehörig lärare : kontinuitet och förändring i en lokal förskollärarutbildning

  Författare :Britt Tellgren; Agneta Linné; Sangeeta Bagga-Gupta; Jan-Erik Johansson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school teacher education; female teacher education tradition; collective memory; knowledge culture; changes in pre-school teacher education.; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : From Mother of Society to a Teacher Qualified for Post-graduate Studies – Continuity and Change in a Local Pre-school Education. The aim of this thesis is to throw light upon the basic values and representations of knowledge within a local female teacher education tradition and identify what kind of expectations are held of a pre-school teacher over time. LÄS MER

 4. 4. Lekprocessen - specialpedagogisk intervention i (för)skola : När aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning

  Författare :Gun-Marie Wetso; Siv Fischbein; Karin Aronsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children in special needs; education; activity theory; pre- school development work; intervention; play process; communication; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This thesis expounds special educational development work in (pre-)schools 1994-99 (analysed 2002-06). The work is based on action research. 40 children were identified to be in need of support as they did not get involved in the school’s daily activities. This thesis follows up what happens when work is initiated for changing this predicament. LÄS MER

 5. 5. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER