Sökning: "praxisteori"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet praxisteori.

 1. 1. Implementing energy measures in renovations for multi-family dwellings : Influence and practice of professionals

  Författare :Katharina Reindl; Kajsa Ellegård; Jenny Palm; Susse Georg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Renovation; energy efficiency and reduction; professionals; middle out; practice; rented multi-family dwellings; Renovering; energieffektivisering; energianvändning; professionella; inflytande; hyreshus; flerfamiljshus; praxisteori;

  Sammanfattning : Aging buildings will sooner or later be in need of renovation, which opens opportunities to reduce energy use. Even if economically feasible energy measures or technologies exist, they are not always implemented, leading to an energy efficiency gap. LÄS MER

 2. 2. Götter auf Erden : Hethitische Rituale aus Sicht historischer Religionsanthropologie

  Författare :Heike Peter; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Anthropology of Religions; Ancient Anatolia; “Magic Rituals”; Pierre Bourdieu; Practice Theory; Ritual Studies; History of Religions; Historical Anthropology; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with the recent discourse about Hittite ritual and religion and assumes an alternative approach. It analyses how the most important researchers in the fields of Hittitology and History of Religions, who have been working with Hittite rituals and religion, describe and explain the rituals. LÄS MER

 3. 3. Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden : Relationen mellan arbete och organisering

  Författare :Hanna Antonsson; Elisabeth Sundin; Malin Tillmar; Stefan Tengblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Managers’ work; organising; eldercare; municipalities; public sector; Chefers arbete; organisering; äldreomsorg; kommuner; offentlig sektor;

  Sammanfattning : I avhandlingen beskrivs och analyseras chefers arbete genom att kombinera individuella perspektiv med organisatoriska och samhälleliga perspektiv vilket ger både teoretiska och praktiska implikationerReferensramen är uppbyggd av teorier kring chefers arbete och nyinstitutionell teori av Skandinaviskt slag.Flera metoder kombineras för att fånga komplexiteten i chefers arbete; skuggningar, intervjuer, observationer och dokumentstudier. LÄS MER