Sökning: "prat"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet prat.

 1. 1. Pratnerskap - Ett sätt att organisera regional tillväxt Perspektiv på regional utveckling som fenomen och en analys av ett tillväxtprogram

  Författare :Johan Grinbergs; Anders Lundström; Erik Lindhult; Lennart Svensson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspartnerskap; partnerskap; regional utveckling; entreprenörskap; tillväxt; organisering; prat; handling; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : During the first decade of the 21st century, there has been a shift in the view of what role regions should play in the creation of growth. From being governed from a national level more and more of the responsibility of creating growth is being transferred to a regional level. LÄS MER

 2. 2. Samarbete mellan individualister Reklamproduktion i prat och praktik

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Vaigur; Jan Löwstedt; Andreas Werr; Peter Svensson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation lies in the complicated power struggle between supplier and client in knowledge work; the orchestration of the collaboration’s interaction process in a socially and politically relevant way; and the construction, management and maintenance of various images of collaboration – “the asymmetrical”, where one of the parties dominates, and “the symmetrical”, where both parties are on equal footing. The dissertation shows when, where, how and why the orchestration of the interaction process works. LÄS MER

 3. 3. Med kroppen som illustration : Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förlag Göteborgs Universitet

  Författare :Anneli Bergnell; Lisbeth Åberg-Bengtsson; Ann-Katrin Svensson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool science education multimodality the concepts of stability; evaporation and water-cycle of the world talking science embodied illustrations förskolan naturvetenskap multimodala och kroppsförankrade illustrationer stabilitet; avdunstning; vattnets kretslopp prat-skapa naturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to combine three research areas, namely preschool, science and illustrations, in order to examine (a) how modes are combined when references to the body are made or the body as such are used to explain scientific concepts and phenomena in preschool science education, and (b) how do the children handle, explore, discuss and talk science when approaching multimodally illustrated scientific contents in the studied activities. Four studies were conducted, all of which were built on empirically generated questions and were theoretically grounded in cultural-historical and multimodal perspectives. LÄS MER

 4. 4. Om lärande i verksamhetsanknutna samtal : En studie i prat och om lärande i möten på en arbetsplats

  Detta är en avhandling från Stockholm : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Monica Bjerlöv; Magnus Söderström; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; discourse; spontaneous unplanned learning; variations; change; interplay; decentering; public authority; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis describes the spontaneous, unplanned learning of the participants in workbased discourses. We follow the activities of ten participants in five workbased discourses at a public authority.The study uses a qualitative method and its theoretical foundation is a constructivist and intentional perspective on learning. LÄS MER

 5. 5. Störande elever korrigerande lärare Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcus Samuelsson; Kjell Granström; Gunilla Jedeskog; Mats Ekholm; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rules; expectations; misbehaviours; corrections; gender; leadership; regler; förväntningar; störande beteende; korrigeringar; kön; ledarskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate rules and teachers´ expectations that are described by teachers and documents, what sort of pupils´ disorder that teachers put their attention to, in what way teachers´ are correcting pupils´ misbehaviours as well as how female and male teachers are correcting boys and girls. The study is based on a so called Yo-yo fieldwork in three schools. LÄS MER