Sökning: "praktisk frihet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden praktisk frihet.

 1. 1. Practical Perspective Compatibilism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Sofia Jeppsson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Free will; moral responsibility; moral agency; compatibilism; incompatibilism; determinism; the practical perspective; practical freedom; Fri vilja; moraliskt ansvar; moraliskt agentskap; kompatibilism; inkompatibilism; determinism; det praktiska perspektivet; praktisk frihet; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : In this dissertation, I argue for what I call “practical perspective compatibilism”. According to this thesis, an agent with practical freedom is sufficiently free to be a moral agent and morally responsible for his or her actions.The concept of practical freedom is originally found in the writings of Kant. LÄS MER

 2. 2. Liberty Revisited. A Historical and Systematic Account of an Egalitarian Conception of Liberty and Legitimacy

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Lena Halldenius; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; welfare state; discrimination; subordination; socioeconomics; power; gender; Pettit; Wollstonecraft; Mill; Locke; Kant; equality; non-domination; liberty; legitimacy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har tre huvudsakliga mål. Det första är att argumentera för en tolkning av politisk frihet som innebär att frihet föreligger i den utsträckning man inte är dominerad av andra: frihet som icke-dominans. LÄS MER

 3. 3. Behovet av struktur och frihet En avhandling om situationsanpassad facilitering vid samarbetsinriktad modellering

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Hjalmarsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Collaboration; modeling; facilitation and situational adjustment; Samarbete; modellering; facilitering och situationsanpassning; informationssystem; information storage; retrieval systems;

  Sammanfattning : Informationssystem är resultatet av samarbete människor emellan. System designas, realiseras, testas och implementeras i de verksamheter som de ska stödja. Samarbete krävs under alla dessa steg. LÄS MER

 4. 4. Ett samband att beakta : psalm, psalmbok, samhälle

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Per Olof Nisser; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General; congregational singing; identification; Church of Sweden; youth; working life; ecumenics; diaconia; evangelization; mission; hymnal; society; Hymn-book; Hymn; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Psalmer som gav ?adekvata uttryck? åt motiven mission, evangelisation, diakoni, ekumenik, arbetsliv och ?ungdomens nya situation? efterlystes när arbetet med en ny psalmbok för Svenska kyrkan inleddes i slutet av 1960-talet. I avhandlingen visas att synen på de olika motiven påverkats av samhällets förändringar, särskilt under efterkrigstiden. LÄS MER

 5. 5. Samvete och samvetsfrihet : en analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Mats Aldén; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conscience; Kristen teologi allmän; Moral Psychology; General; Ethics; Lutheran Ethics; Freedom of Conscience; Christian Ethics; Conscientious Refusal; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Moral science; Morallära;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen har flera uppgifter, som på olika sätt hör ihop. Den första uppgiften går ut på att undersöka samvetskonflikter i det svenska samhället. I denna typ av konflikt är samvete och samvetsfrihet centrala begrepp och de är viktiga för att förstå och ta ställning i konflikterna. LÄS MER