Sökning: "praktikknippen"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet praktikknippen.

  1. 1. Hållbarhet till middag : en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

    Författare :Matilda Marshall; Katarzyna Wolanik Boström; Alf Arvidsson; Magdalena Petersson McIntyre; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Ethnology; etnologi; Hållbarhet;

    Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER