Sökning: "practical understanding"

Visar resultat 1 - 5 av 783 avhandlingar innehållade orden practical understanding.

 1. 1. Understanding in Real-Time Communication : Micro-Feedback and Meaning Repair in Face-to-Face and Video-Mediated Intercultural Interactions

  Författare :Anna Jia Gander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Communication; understanding; micro-feedback; meaning repair; intercultural communication; face-to-face FTF ; video-mediated communication VMC ; multimodal communi-cation; activity type; relevance; contextualisation; inference; information sharing; sense-making;

  Sammanfattning : Human communication is profoundly social. In social activities, it is not uncommon that people are understood in many different ways, which may have various consequences for social and interpersonal communication. LÄS MER

 2. 2. Functional understanding of space : Representing spatial knowledge using concepts grounded in an agent's purpose

  Författare :Kristoffer Sjöö; Patric Jensfelt; David Vernon; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; spatial representation; autonomous robots; spatial understanding; semantic mapping; spatial relations; visual search; robot search;

  Sammanfattning : This thesis examines the role of function in representations of space by robots - that is, dealing directly and explicitly with those aspects of space and objects in space that serve some purpose for the robot. It is suggested that taking function into account helps increase the generality and robustness of solutions in an unpredictable and complex world, and the suggestion is affirmed by several instantiations of functionally conceived spatial models. LÄS MER

 3. 3. Övning ger färdighet? : Lagarbete, riskhantering och känslor i brandmäns yrkesutbildning

  Författare :Magnus Blondin; Boel Berner; Johan M Sanne; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Firefighters; firefighter training; vocational training; real-life simulation; practical learning; practical understanding; technology; skill exercises; professional competence; teamwork; emotion work; learning field; boundary work; script; Brandmän; brandmannautbildning; yrkesutbildning; övning; realtidsövning; simulering; praktiskt lärande; färdighetsträning; teknik; meningsskapande; yrkeskunnande; yrkeskompetens; lagarbete; känslohantering; lärandefält; gränsarbete; skript;

  Sammanfattning : Brandmän arbetar i situationer av stark osäkerhet och risk. Ett fungerande lagarbete är en förutsättning för att de ska kunna hantera de faror som förekommer vid olyckor, samordna sin verksamhet, rädda byggnader och fordon, ta hand om drabbade människor och även undvika att själva bli skadade. LÄS MER

 4. 4. Samtal för förståelse : Hur utvecklas yrkeskunnande genom samtal?

  Författare :Gun Mollberger Hedqvist; Anders Lindseth; Inge Johansson; Arnt Myrstad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational skills; experience; reflection; understanding; discourse; ethics; practical knowledge; supervision; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The present study belongs in the tradition of working-life research. In this tradition, the point of departure lies in working people’s experience in their occupation. Through reflection on this experience and studies in the occupational field the researcher seeks to elucidate and develop occupational knowledge and skills. LÄS MER

 5. 5. Understanding the IGBT properties in practical operation

  Författare :Torsten Nilsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER