Sökning: "ppaint"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet ppaint.

  1. 1. Linoljefärg förr och nu

    Författare :Kerstin Karlsdotter Lyckman; KTH; []
    Nyckelord :linseed oil; ppaint; archtectural conservation; restoration; zinc white; lead white; titanium white;

    Sammanfattning : .... LÄS MER