Sökning: "power dependency"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden power dependency.

 1. 1. Från kombifeminism till rörelse Kvinnlig serbisk organisering i förändring

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Sanja Obrenovic Johansson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women’s organizations; aid; domestic donors; Kvinna till Kvinna; Sida; gift; reciprocity; power; dependency; trust; mistrust; Belgrade; Stockholm; Kvinnoorganisationer; bistånd; gåva; reciprocitet; makt; tillit; misstro; sociala rörelser; kollektiv identitet; Belgrad; Stockholm; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and their relations to domestic and international donors during the period 2003-2006. My main research questions focus on their choices of either domestic or international cooperation partners. LÄS MER

 2. 2. Power to gas Bridging renewable electricity to the transport sector

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Farzad Mohseni; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; transport; renewable electricity; synthetic fuels; energy; power to gas;

  Sammanfattning : Globally, transport accounts for a significant part of the total energy utilization and is heavily dominated by fossil fuels. The main challenge is how the greenhouse gas emissions in road transport can be addressed. Moreover, the use of fossil fuels in road transport makes most countries or regions dependent on those with oil and/or gas assets. LÄS MER

 3. 3. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 4. 4. Power, Person, and Place : Tradition, Modernity, and Environment in the United Arab Emirates

  Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

  Författare :Pernilla Ouis; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ecological modernization; environmentalism; phenomenology; Bedouin identity; camel pastoralism; dependency; theories of value; unequal exchange; extractive economy; oil; pearls; social constructionism; Islam; modernization; United Arab Emirates; Human Ecology; glocalization; reflexivity.; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker naturumgängets modernisering i Förenade Arabemiraten, en federation av sju shejkdömen på den arabiska sidan av Persiska Viken. De traditionella näringarna var handel, pastoralism, fiske och pärlfiske, men dessa har sedan 1960-talet ersatts av en ekonomi baserad på export av fossila bränslen. LÄS MER

 5. 5. Power Doppler - Principles and Potential Clinical Applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi

  Författare :Anders Nilsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiology; Ultrasonography; Doppler studies; Power Doppler; Volume flow; Radiologisk forskning; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to: a) Determine whether the amount of colour in a power Doppler image is dependent on the angle between the examined vessel and the soundbeam and/or on the velocity of the flow within the vessel; b) Investigate if a dependency on flow velocity could be used for the detection of volume flow differences and c) Define clinical applications utilising the improved sensitivity to low flow of PD.In the experimental studies (study I and II) a silicon tube in a water bath was insonated, the insonation angle and the volume flow changed and the resulting images stored, transferred to a personal computer and analysed with regard to the amount of colour present in the image. LÄS MER